Pēc īpašnieku ierosinājuma pašvaldība izlēmusi iegādāties nekustamo īpašumu (būves) Celtnieku ielā 2, lai tās nojauktu.

Kā Finanšu komitejas sēdē uzsvēra Liepājas mērs Uldis Sesks, šis īpašums (kādreizējais radiocentrs) ir „kā augonis” renovētās Celtnieku ielas sākumā. Tas arī traucējot paplašināt ielas pieslēgumu Vecās ostmalas promenādei.

Arī pilsētas būvvaldes sniegtajā atzinumā norādīts, ka nekustamais īpašums Celtnieku ielā 2 nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

„Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 2, Liepājā, atrodas daļēji jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijā un daļēji (35 kv.m) līnijbūvju izbūves teritorijā, kas nepieciešama Celtnieku ielas paplašināšanai,” teikts atzinumā.

Savukārt Attīstības pārvalde vēstulē norādījusi, ka pašvaldība, saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, turpinās attīstīt Tirdzniecības kanāla promenādes daļu, paredzot dažādus labiekārtošanas un izbūves darbus. „Tā kā minētā ēka daļēji atrodas uz Celtnieku ielas, šobrīd nav iespējams veikt arī Celtnieku ielas paplašināšanu un perspektīvās izejas uz promenādi izbūvi. Iegādājoties un nojaucot šo nekustamo īpašumu, pašvaldība iegūs iespēju labiekārtot Celtnieku ielas izeju uz Tirdzniecības kanālu un turpināt pagarināt promenādes izbūvi, kas ir vērā ņemams tūrisma infrastruktūras objekts pilsētā,” teikts vēstulē.

Tad nu cits nekas neatliek, kā iegādāties traucēkli savā īpašumā, lai to varētu nojaukt.

Pašvaldības pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktā būvju cena ir Ls 16 900.    

Domes sēdē 25.jūlijā deputāti akceptēja šo darījumu.

Domes izpilddirektors Edgars Rāts pilnvarots slēgt ar īpašniekiem, pirkuma līgumu.