Līdz decembrim paredzēts izvērtēt divus pretendentus, kuri pieteikušies SEZ pārvaldes izsludinātajā iepirkuma konkursā par tiesībām veikt Karostas kanāla attīrīšanu.

Tā šodien preses konferencē informēja Liepājas SEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš.

Kā prognozēja Krieviņš, līgums ar darbu veicēju parakstīs decembrī, bet darbus sāks nākamgad. "Pirmajā gadā nekādas redzamas darbības nenotiks, jo vispirms taps projekts," informēja Krieviņš, norādot, ka iepirkuma konkursa uzvarētajam uzticēs ne tikai kanāla tīrīšanas darbus, bet arī projektēšanu. "Attīrīšanas darbi sāksies pēc projekta saskaņošanas," piebilda SEZ pārvaldnieks.

Kā iepriekš "Rietumu Radio" informēja SEZ Mārketinga un investīciju daļas vadītājs un Ivo Koliņš, iepirkuma konkursā pieteicies viens ārzemju uzņēmums un uzņēmēju apvienība, kurā ir arī viens Latvijas uzņēmums. Abiem pretendentiem esot liela pieredze šādu darbu veikšanā.

Jautāts, vai Karostas kanālā neatrodas kādas bīstamas ķīmiskas vielas vai sprādzienbīstami priekšmeti, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu, Koliņš atbildēja noliedzoši, norādot, ka kopš pagājušā gadsimta 90.gadiem Karostas kanālā veiktas vairākas izpētes.

Pēdējā izpēte, kuras mērķis bija noteikt liela izmēra un sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanos kanālā, veikta 2010. gadā. "Šī izpēte rāda, ka lieliem pārsteigumiem nevajadzētu būt," atzina Koliņš norādot, ka izpētes dati pieejami arī potenciālajiem darbu veicējiem. Viņiem, kā norāda SEZ pārstāvis, ir jāizvērtē visi ar kanāla attīrīšanu saistītie riski un attiecīgi jāplāno darbs.

Kā ziņots, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes izsludinātajā iepirkuma konkursā par tiesībām veikt vēsturiski piesārņotas vietas – Liepājas ostas Karostas kanāla – attīrīšanu pieteikušies divi pretendenti.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš, 18. oktobrī iesniegšanas kārtībā tika atvērti pretendentu piedāvājumi, pārbaudīta to atbilstība konkursa nolikumam un fiksētas piedāvājumu cenas. Tuvākā mēneša laikā tiks izvērtētas izmaksu tāmes un atbilstība tehniskajai specifikācijai un paziņots konkursa uzvarētājs. Līdz tam pretendenti netiks atklāti.

Īstenojot projektu "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana", paredzēts veikt attīrīšanas darbus, savācot piesārņotos nogulumus no Karostas kanāla gultnes un deponējot tos iepriekš izveidotajā nogulumu apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā.

Projekta rezultātā tiks likvidēts piesārņojums Karostas kanālā 780 000 kvadrātmetru lielā areālā, kā rezultātā tiks uzlabota vides kvalitāte Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts jūras piesārņošanas risks.

Projekta kopējās izmaksas ir 13,09 miljoni lati, no tām 11,07 miljonus latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Liepājas SEZ pārvalde.

Karostas kanāls ir mākslīgs objekts, kas izveidots 20.gadsimta sākumā. No 1945.gada līdz 1994.gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās jūras kara flotes zemūdeņu bāze.

Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi nopietnas ekoloģiskās problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Karostas kanāls kā vēsturiski piesārņota vieta ir noteikts saskaņā ar Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānu un ir viena no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijā.