Augusta beigās un septembra sākumā Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas mājā viesojās sertificēts entomologs, Latvijas Universitātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras lektors Kristaps Vilks, lai vadītu entomoloģijas mācības Dabas mājas speciālistiem, portālu irliepaja.lv informēja Laura Grundmane, Izglītības pārvaldes projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja.

Kristaps Vilks jau 19 gadus vada lekcijas un praktiskās nodarbības Latvijas Universitātē, 7 gadus strādā Dabas aizsardzības pārvaldē par sugu un biotopu jomu ekspertu,  aktīvi darbojas Latvijas Entomoloģijas biedrībā, kā arī veic Latvijas Dabas muzeja entomoloģisko kolekciju apstrādi, papildina Latvijas Universitātes mācību entomoloģiskās kolekcijas.

Lektors Dabas mājas speciālistiem vadīja profesionālās pilnveides mācības, kurās tika apgūtas kukaiņu klasifikācija, kukaiņu kārtu un sugu noteikšanas pamati, entomoloģisko kolekciju veidi, kolekciju praktiska izveide. Mācības tika organizētas ar mērķi paaugstināt Dabas mājas kolektīva prasmes kolekciju veidošanā, lai vēlāk izveidotu vienu no 15 Dabas mājas instalācijām – “Kukaiņi”.

Instalācija demonstrēs reālu kukaiņu paraugus, veicinās izpratni par dabas daudzveidību, vides aizsardzības nozīmīgumu. Instalāciju plānots pielietot mācību satura un Dabas mājas nodarbību realizācijai pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas vecuma posmu skolēniem un izglītības iestāžu pedagogiem.

Entomoloģijas mācības un kukaiņu kolekciju izveide tiek realizēta dabai un bioloģiskajai daudzveidībai saudzīgi – no attiecīgajiem biotopiem tiek ievākts tikai viens kukaiņu sugas pārstāvis, netiek ievāktas aizsargājamas kukaiņu sugas, kukaiņi kolekcijām tiek apstrādāti un plākšņoti atbilstoši vispārpieņemtiem zinātnisko, entomoloģisko kolekciju izveides principiem.

Mācības un instalācija “Kukaiņu kolekcija” tiek realizētas projekta  “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” ietvaros, kuru  finansē  Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  “Pētniecība  un izglītība”.  Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049,00  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas  grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605,00 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.