Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas mājā atklāta jauna instalācija "Kukaiņu kolekcija", kas tapusi EEZ/N grantu programmas "Pētniecība un izglītība" projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros.

Kukaiņu kolekcijas veidošana aizsākās jau 2021. gada septembrī, kad Centrā norisinājās sertificēta entomologa, Latvijas Universitātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras lektora Kristapa Vilka vadītas entomoloģijas mācības. Šīs mācības aizsākās ar kukaiņu klasifikāciju apgūšanu, kukaiņu kārtu un sugu noteikšanu līdz pat pirmajiem soļiem kukaiņu kolekciju praktiskai izveidei. Tā sagatavoti speciālisti projekta realizācijas laikā radīja jaunu instalāciju "Kukaiņu kolekcija".

Daudziem vairs nav noslēpums, ka Dabas mājā jau dzīvo tādas dzīvas radības kā Austrālijas audējskudras un Madagaskaras šņācējprusaki, taču jaunizveidotā kukaiņu kolekcija dod vēl plašāku izpratni par kukaiņa daudzveidību un to lomu Latvijas dabā. Piemēram, dažas no kolekcijām ir veltītas kukaiņu mutes orgānu iedalījumam un iepazīšanai. Tādā veidā vienuviet var redzēt, cik dažādi ir kukaiņu mutes orgānu veidi un kuri kukaiņi, piemēram, ir grauzējtipa mutes orgānu pārstāvji, kuri dūrējsūcējtipa, bet kuri ar savu mutes orgānu laiza. Citas kolekcijas sastāv no Zirgu salas tauriņu sugām.

"Lai gan instalācija ir uzskatāma par sekmīgi pabeigtu īstenotā projekta ietvaros, to ir plānots regulāri papildināt ar jauniem kukaiņu atradumiem," uzsver Centra vadītājas pienākumu izpildītāja Kitija Kuduma. Savukārt Centra vides eksperte Sniedze Više papildina: "Kukaiņi ir bezmugurkaulnieki un tie ir mums visapkārt. Tieši bezmugurkaulnieki veido 95% no visas pasaules dzīvniekiem, tāpēc arī radusies vēlme padziļināti izpētīt pašus mazākos."

Dabas mājā jau tikušas realizētas vairākas nodarbības par kukaiņiem, piemēram, "Skudru pētnieks" un "Zooloģija zem lupas" un kurās turpmāk kukaiņu kolekcijas instalācija būs kā noderīgs papildinājums.

"Kukaiņu kolekcijas veidošana ir ļoti smalks, rūpīgs un laikietilpīgs process, kurā nozīmīgu darba daļu sastāda arī kļūdīšanās. Kukaiņu kolekcijas veidošanas process prasa precizitāti, pacietību un zinātkāri. Kukaiņu ārējās uzbūves un izskata lielās atšķirības rosina vēlmi pētīt un izzināt to barošanās īpatnības, savstarpējās attiecības vai pielāgojumus apkārtējai videi," atzīst galvenā instalācijas autore Sniedze Više.

Instalācija "Kukaiņu kolekcija" tapusi projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Projekta kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,4 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.