Janvāra nogalē pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "CTB" iepirkumā par tiesībām veikt būvdarbus objektā "Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā, atbilstoši SIA "JOE" izstrādātajam būvprojektam," portāls irliepaja.lv uzzināja domē.

Pēc domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājas Zitas Lazdānes sacītā, "pašvaldība gatavojas projekta realizācijai, ielas būvprojekts ir saistīts Liedaga ielas bērnudārza būvprojektu".

Iepirkumā savus piedāvājumus bija iesnieguši divi pretendenti – SIA "A-Land", kas pieteikumu iesniedza 12.janvārī, piedāvāja cenu 532 564,48 eiro, neskaitot PVN, savukārt "CTB", kas savu piedāvājumu iesniedza 17.janvārī,  – 458 567,58 eiro, neskaitot PVN.


SIA "CTB" paredzējusi iesaistīs arī apakšuzņēmēju – SIA "Oms", kas veiks elektroapgādes tīklu (ieskaitot apgaismojumu) un elektronisko sakaru tīklu izbūvi, kā arī inženierkomunikāciju aizsardzības darbus.


Visi darbi jāpabeidz ne ilgākā laika posmā par 210 dienām pēc būvobjekta nodošanas būvniekam darbu uzsākšanai.


Objektā 258 metru garumā paredzēta esošo segumu demontāža; koku zāģēšana un celmu laušana; brauktuves izbūve; gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve;

betona bruģa segumu izbūve; dabīgā akmens bruģa segumu izbūve; lietus kanalizācijas tīklu izbūve/pārbūve; sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve/pārbūve; ūdensvada izbūve/pārbūve; elektrisko sakaru tīklu izbūve/pārbūve; ielas un dekoratīvā apgaismojuma izbūve; satiksmes organizācija; apstādījumu veidošana; betona atbalstsienu izbūve.


Saskaņā ar piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem komisija līguma slēgšanas tiesības piešķīrusi saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.


Noslēdzies arī iepirkums par būvuzraudzības pakalpojumiem Liedaga ielā 6, līgums tiks slēgts ar SIA "SB Uzraudzība" par kopējo līgumcenu 11 850 eiro, neskaitot PVN.