Piektdien, 3. jūnijā, plkst.16 četrās Liepājas peldvietās – pilsētas centrālajā pludmalē pie Glābšanas stacijas, dienvidrietumu rajona pludmalē, Beberliņu atpūtas parka peldvietā un Jahtu ostā – tiks pacelts Zilais karogs.


Liepājas peldvietas ir ierindojušās to Latvijas divpadsmit labāko peldvietu vidū, kas arī 2022. gada sezonā ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu – pasaulē populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu.

Iesaiste Zilā karoga programmā simbolizē pašvaldību un institūciju ieguldīto darbu vides vērtību saglabāšanā un motivē tiekties pēc augstākiem standartiem gan labiekārtojuma attīstībā, gan pakalpojumu pieejamībā un teritorijas apsaimniekošanā, taču globālā līmenī šī prakse sniedz ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstītības mērķu sasniegšanā.

Zilā Karoga standartu ieviešana nodrošina pilnvērtīgu peldvietu un piekrastes apsaimniekošanas praksi, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un kur liela uzmanība tiek pievērsta vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, šādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties Zilā Karoga programmā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Zilā karoga kritēriju izpildi uzrauga Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa.

Par Liepājas pludmales apsaimniekošanu ik vasaras sezonu gādā pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", kas nodrošina peldvietas labiekārtojumu, pieejamību un apsaimniekošanu. Par peldvietas apmeklētāju drošību rūpējas Pludmales glābšanas dienests. Tāpat oficiālās peldsezonas laikā tiek veikti peldūdens kvalitātes mērījumi. Peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim darbojas arī Liepājas pludmales pieejamības komplekss, kas sniedz iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērniem baudīt atpūtu pludmalē. Iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti izmantot kompleksa pakalpojumus katru dienu no 11 līdz 19.

Atgādinām, ka piektdien, 3. jūnijā no 16 līdz 17.30 interesenti aicināti piedalīties arī izzinošā pastaigā pa Liepājas piekrastes kāpu biotopiem vides gida pavadībā. Pastaigas laikā klātesošajiem būs iespējams apgūt un atpazīt kāpās sastopamās augu un dzīvnieku sugas.