Atbildot uz portāla irliepaja.lv lasītāja vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka pludmales kafejnīcas "Liepāja Beach Cafe", kas atrodas Jūrmalas ielas galā, novietojums neatbilst prasībām, kā arī aizņem daudz lielāķu vietā, nekā atļaut, pilsētas Būvvalde ir sagatavojusi savu skaidrojumu, ar kuru iepazīstinām lasītājus:

"Kafejnīcas vieta ir atbilstoša apstiprinātajam pludmales tematiskajam plānojumam (sk. ŠEIT), uz kura pamata izstrādāti zemes nomas līguma noteikumi un nosacījumi komercbūvju izvietojumam.


Par nomas tiesībām Nekustamā īpašuma pārvalde rīkoja izsoli, kuras noteikumus un rezultātus apstiprināja deputāti Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē. Zemes nomas tiesības paredz komersantam iespēju uz pieciem gadiem ierīkot tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas vietu ar iespēju nomas tiesības pagarināt uz vēl vienu termiņu.


Šajā vietā paredzēta pakalpojumu sniegšanas vietas izveide tikai vasaras sezonā, respektīvi, sezonāla būve, kura rudenī jādemontē. Vienas tirdzniecības vietas ierīkošanai paredzēta platība līdz 600 kvadrātmetriem, kā robežās novietojamas visas ar pakalpojumu saistītās būves, aprīkojums, labiekārtojuma elementi un reklāma.


Pēc saņemtās lasītāja sūdzības, speciālisti objektu apsekoja dabā un secināja, ka zemes nomas līgumā iznomāta platība nav pārsniegta

– izvietojums ir atbilstošs līguma nosacījumiem un apstiprinātajam projektam. Pludmales kafejnīcas terase kopā ar visām uz tā atrodošām būvēm un galdiem aizņem 376 m2 no iznomātajiem 600 m2, no kā 20 m2 sastāda smiltīs novietotie galdi.


Vienlaikus atgādinām, ja iedzīvotājiem ir ierosinājumi vai priekšlikumi saistībā ar tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām Liepājas pludmalē un parka zonā, tieši šobrīd pašvaldība ir izsludinājusi iedzīvotāju aptauju par esošajām tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām. Ikviens liepājnieks aicināts savu viedokli un ierosinājumus izteikt, aizpildot elektronisku anketu.


Savu viedokli var izteikt vēl līdz 30. jūnijam.


Izteiktie viedokļi tiks apkopoti, izvērtēti un ņemti vērā ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu saistošo noteikumu gala redakcijas izstrādē".