Liepājas būvvalde atgādina, ka tuvojas termiņš, kad publisko ēku īpašniekiem ir pienākums veikt ēkas periodisko tehnisko apsekošanu. Atzinums par veikto apsekošanu sagatavojams līdz 2024. gada 31. oktobrim. Savukārt daudzdzīvokļu ēkām tas jāizdara tuvākajos septiņos gados, informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Publiska būve ir ēka, kurā vairāk nekā 50% no būves kopējās platības ir publiski pieejama vai tiek izmantota publiskas funkcijas nodrošināšanai – tie, piemēram, ir veikali, izglītības iestādes un biroju ēkas. Kopumā Liepājā tādi ir aptuveni 530 īpašumi.

Publisko būvju tehniskā apsekošana, ko veic sertificēts būvspeciālists, jāveic reizi 10 gados. Tāda pati prasība attiecas arī uz daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām.

Ja līdz šim tā bija brīvprātīga izvēle, 2021. gadā būvnormatīvā "LBN 405-21" tehniskā apsekošana noteikta par obligātu prasību ar konkrētu termiņu – publiskām būvēm tā jāveic ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. oktobrim, bet daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām – līdz 2031. gada 31. oktobrim. Periodiskā apsekošana nav nepieciešama, ja ēkai pēdējo 10 gadu laikā ir veikta konservācija un tās faktiskā ekspluatācija pēc konservācijas veikšanas nav atsākta.

Lai veiktu tehnisko apsekošanu, īpašniekam jāpiesaista atbilstošas jomas būvspeciālists, kas var būt sertificēts šādās sfērās: arhitekta prakse, ēku konstrukciju projektēšana vai būvdarbu vadīšana (būvuzraudzība). Būvspeciālistam jānovērtē četras galvenās prasības – ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte, lietošanas drošība, esošie ugunsdrošības risinājumi un patvaļīga būvniecība. Apsekotājs atzinumu sastāda Būvniecības informācijas sistēmā, kas pieejams būvvaldes un Būvniecības valsts kontroles biroja speciālistiem.

Ņemot vērā būvspeciālistu pieejamību un noslodzi, aicinājums īpašniekiem šo pienākumu neatlikt un ieplānot jau tagad. Savlaicīga, regulāra un rūpīga īpašumu apsekošana ir būtiska, lai laikus fiksētu un veiktu nepieciešamos remontdarbus, tādējādi nodrošinot, ka ēka ir atbilstošā tehniskā stāvoklī un ir novērsti apstākļi, kas to var pasliktināt.

Papildu jautājumiem un konsultācijām var sazināties ar Liepājas būvvaldi, rakstot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv vai zvanot: 63 404 725.