Ņemot vērā, ka arī Liepājā pēdējo dienu laikā intensīvi snidzis, Liepājas pilsētas būvvalde aicina ēku īpašniekus un apsaimniekotājus sekot līdzi ēku jumtu drošībai un savlaicīgi tos attīrīt no sniega un apledojuma – namu saimnieki ir atbildīgi par jumtu tīrīšanu un uzturēšanu tādā stāvoklī, lai saglabātu konstrukciju nestspēju un nodrošinātu apkārtējo cilvēku un transportlīdzekļu drošību no iespējamas sniega vai ledus krišanas, informē Liepājas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Intensīvi sniegot, sniegs noklāj ēku jumtus, un vietām veido sanesumus un pārkares pār jumtu dzegām. Savukārt pēc tam, sniegam pieblīvējoties vai kūstot, veidojas apledojums un lāstekas. Tas viss rada riskus ēku jumtu konstrukciju noturībai un garāmgājēju drošībai. Tādēļ būvvalde atgādina, ka stipra snigšana prasa ikviena mājas īpašnieka un apsaimniekotāja nekavējošu izvērtējumu un jumtu regulāru apsekošanu.

"Bieza sniega sega un sanesumi uz jumtiem var radīt pārslodzi un tādējādi deformēt jumta klājumu vai to nesošās konstrukcijas. Mainoties laikapstākļiem, jumta konstrukciju noturības risks tikai pieaug, jo, piemēram, atkušņa laikā mitra sniega svars pieaug līdz pat četrām reizēm. Piemēram, tikko snidzis sniegs 25 cm biezumā sver 25 kg/m3, bet sablīvējies sniegs tādā pašā biezumā var svērt līdz pat 100 kg/m3. Tāpēc savlaicīgi ir jāplāno un jāveic sniega un apledojuma novākšana no jumtiem, renēm un caurulēm, kā arī pie jumta margām un sniega barjerām," skaidro Liepājas pilsētas būvvaldes galvenais būvinženieris Jurijs Strižņovs.

Lielākais risks ir būvēm ar plakaniem jumtiem, kuru konstrukcijas ir no metāla kopnēm vai rāmjiem. Ja šāda veida jumts sedz lielas platības, uz tiem var izveidoties sniega sanesumi, un konstrukcijas noturības risks ievērojami palielinās. Tādēļ regulāra apsekošana un jumtu tīrīšana noteikti jādara publisko ēku (klubu, veikalu, biroju, sporta centru u. tml. ēku) īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Tāpat bīstama situācija var veidoties uz divslīpju koka jumtiem, īpaši, ja slīpums ir mazāks par 30–35 grādiem.

Novērst riskus palīdzēs savlaicīga jumtu tīrīšanu. Jumtu attīrīšanu no sniega un lāstekām vislabāk uzticēt uzņēmumiem vai darbiniekiem, kuriem ir nepieciešamais aprīkojums, zināšanas, pieredze un prasmes darbam augstumā. Līdz darbu uzsākšanai ēku īpašniekiem jānodrošina, ka bīstamajās vietās, kur no jumtiem iespējama sniega vai ledus krišana, ir norobežota piekļuve gājējiem un transportlīdzekļiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2020.gada 17.decembra saistošie noteikumi "Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" nosaka pienākumu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai pārvaldniekiem notīrīt sniegu un ledu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, likvidēt lāstekas, nepieļaut sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm. Noteikumi nosaka arī pienākumu novērst situācijas, kad tiek apdraudēta gājēju vai trešo personu īpašuma (t. sk. transportlīdzekļu) drošība, nepieciešamības gadījumā norobežojot bīstamo (darba) zonu.