Kamēr daudzviet Liepājas ielas un nami iegūst jaunu izskatu, citi īpašumi, tostarp arī pašvaldībai piederoši, gadu no gada izskatās arvien bēdīgāk.

Nevienam nav noslēpums un liepājnieki to redz diendienā, ka līdzās jaunceltnēm un atjaunotiem namiem un ielām jau gadiem brūk kopā un aizvien bēdīgāk izskatās citi. 
 
Viens no piemēriem ir Celtnieku iela, ko pirms vairākiem gadiem atjaunoja un tā ieguva gan jaunu ielas segumu un ietves, gan koku stādījumus ielas malā. Jau rakstījām par tā arī līdz šim nesākto viesnīcas projektu. Turpat blakus, uz Laivinieku ielas pusi, ilgstoši tirgo nepabeigtu daudzstāvu namu. Savukārt pie Celtnieku ielas savienojuma ar Veco ostmalu kā rēgs stāv vecā radiocentra ēka, kuru pašvaldība jau vairākus gadus grasās nojaukt.

2013.gadā dome šo ēku nopirka izsolē par 16 900 latiem, kas ir nedaudz vairāk nekā 24 000 eiro. Ēku nopirka, lai to nojauktu, un, kā toreiz stāstīja Uldis Sesks, tā ir "kā augonis" renovētās Celtnieku ielas sākumā un traucē paplašināt ielas pieslēgumu Vecās ostmalas promenādei. Šobrīd tuvojas noslēgumam Vecās ostmalas rekonstrukcijas pirmais posms, bet ēka stāv kā stāvējusi. Kā portālam pastāstīja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, Celtnieku ielu 2 nojauks un sakārtos 2018.gada budžeta ietvaros. Šos darbus nevarēja veikt, sakārtojot ostmalu, jo tur darbojās SEZ pārvalde ostas teritorijā, bet Celtnieku iela 2 ir ārpus šīs teritorijas.
 
Vēl viens pašvaldības "sāpju bērns" ir vecā Muitas māja Vecajā ostmalā 54. Pāris gadus tur darbojās biedrība "Radi vidi pats", 2015.gadā namu varēja arī izstaigāt laikmetīgās mākslas pasākuma "Akti naktī" laikā. Tāpat 2015.gadā Muitas mājā uz brīdi iedzīvojās mākslas centrs "Totaldobže" un vasarā pat izveidoja kafejnīcu ar āra galdiņiem. Toreiz mākslinieks Kaspars Lielgalvis portālam lsm.lv stāstīja: "Mēs šeit esam trīs mēnešus. Šajā laikā mēs to pamazām piepildām. Pašā sākumā pasākumi mums notiek tikai ceturtdienās un piektdienās, tie ir dažādi mūsdienu mākslas pasākumi gan ar mūziku, gan ar dzeju. Būs arī laikmetīgā deja, video darbi. Katru dienu mums te ir atvērts ideju stādīšanas kabinets, kur liepājnieki var nākt un stādīt savas idejas. Idejas par, to ko gribētos īstenot Liepājā vai Muitas mājā. Tās iestāda kopā ar kādu ziedu, augu un vēro, kā tas aug un kā attīstās ideja".
 
Šie projekti Muitas māju pametuši, par "Radi vidi pats" darbību vairs liecina tikai atkritumu kaudzes ēkas sētas pusē. Vecās ostmalas rekonstrukcijas kontekstā izskanējusi ideja uz Muitas mājas sienām veidot gaismas projekcijas. SEZ pārstāvis Arnis Mazalis portālam norādīja, ka ēkas izmantošana ir pašvaldības ziņā, tomēr, rekonstruējot Veco ostmalu, atstāta vieta, kur būšot iespējams uzstādīt projektorus gaismas instalācijām. Evita Enģele informēja, ka šobrīd namam tiek meklēts labākais pielietojums un līdzekļi tā sakārtošanai, savukārt telpu nomnieks "Radi vidi pats" teritoriju sakopšot līdz oktobra beigām. No biedrības atbildi par to, kā teritorijā radās tik daudz atkritumu, portāls nesaņēma.
 
Līdzīga situācija ir redzama Brīvības un Dzelzceļnieku ielas stūrī. Ne viens vien liepājnieks vidusskolas izglītību ir ieguvis Dzelzceļnieku ielā 1, kur līdz pat 2008.gadam bija Liepājas vakara (maiņu) vidusskola. Pēc 5.vidusskolas jaunā korpusa pabeigšanas vakarskola pārcēlās uz telpām Raiņa ielā 5, bet māja Dzelzceļnieku ielā 1 palika tukša. Tāda tā ir vēl šodien, un izskatās daudz bēdīgāk nekā pirms desmit gadiem. Arī šī ēka ir pašvaldības īpašums. 
 
2008.gadā izsoles sākumcena par skolas ēku bija 247 000 latu. Izsole neizdevās, jo nepieteicās neviens pretendents. 2013.gadā Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis portālam stāstīja, ka pašums šobrīd netiek izsolīts, jo blakus tiek projektēta sporta manēža, un, kamēr nav izstrādāts tehniskais projekts, īpašumu nepārdos. Par ēkas tālāko izmantošanu spriedīs tad, ka sporta manēžas projekts būs pabeigts. Tagad manēžas būvniecība straujiem soļiem virzās uz priekšu, bet Dzelzceļnieku 1 joprojām stāv neapdzīvota. E. Enģele Nekustamā īpašuma pārvaldes vārdā pastāstīja: “Ja būs vismaz viens interesents, kas vēlēsies iegādāties Dzelzceļnieku ielu 1, tiks pasūtīti jauni vērtējumi un rīkota jauna izsole. Pašvaldība cer, ka pēc manēžas atvēršanas uzņēmēji vēlēsies blakus uzsākt savu uzņēmējdarbību."
 
Protams, šie nav vienīgie īpašumi Liepājā, kas ir atstāti “gaidīšanas režīmā", tomēr tie ir spilgti piemēri tam, kā veidojot jauno, tiek aizmirsts par veco.