No 15. līdz 21. septembrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par četru koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Lielgabalu ielas izbūve Liepājā" izstrādi, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 21. septembrim var aizpildīt elektroniski: pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem "Covid-19"dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar būvprojekta "Lielgabalu ielas izbūve Liepājā" izstrādi, kuras pasūtītājs ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde". Ir paredzēts pārbūvēt ielas brauktuvi 152m garumā, izūvēt ietvi gar O.Kalpaka ielu 99, visā ielas garumā izbūvēt jaunu apgaismojumu un vienā ielas galā, kur tā nonāk strupceļā, izbūvēt apgriešanās laukumu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt infiltrācijas akas lietus ūdens novadīšanai.

Ielas izbūve ir nepieciešama, lai novērstu Lielgabalu ielas iedzīvotāju pārvietošanos cauri citām personām piederošajiem zemsgabaliem.

Būvprojekta izstrādātāja, sertificēta būvspeciāliste Dace Kreičmane ir vērsusies pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt četrus Lielgabalu ielas zemesgabalā augošus kokus. Likvidējamo koku saglabāšana vai kompensācija labiekārtojamās ielas būvniecības robežās nav iespējama blīvi izvietoto apakšzemes komunikāciju dēļ, kā arī ielas sarkano līniju šaurā koridora dēļ.

Divas reizes apskatot situāciju dabā (11.augustā un 10.septembrī), AUK pārstāvji konstatēja, ka paredzēts likvidēt trīs liepas un vienu skābardi - pie īpašumiem O.Kalpaka ielā 99A un Mastu ielā 4.

Tā kā paredzēts nozāģēt dzīvotspējīgus kokus, kas aug Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabalā, par kuriem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" nepieciešama pašvaldības atļauja, AUK, pirms ciršanas atļaujas izdošanas, nolēma rīkot publisko apspriešanu, informēt iedzīvotājus un uzklausīt sabiedrības viedokli.

Skatīt: publiskās apspriešanas materiāli par koku ciršanu Lielgabalu ielā 9/Mastu ielā 4 (.pdf). Koki, par kuriem notiek publiskā apspriešana, līdz 21. septembrim būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.

Publiskās apspriešanas laikā zemesgabalā Lielgabalu ielā 9 atradīsies arī planšete, kurā apskatāmas cērtamo koku fotofiksācijas un detalizētāka informācija par labiekārtošanai paredzētās teritorijas robežām, izveides risinājumiem, labiekārtojumu un cita informācija.

Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Liepājas pilsētas domes pirmā stāvā foajē.