Bēgļi no Ukrainas Liepājas sabiedrisko transportu bez maksas varēs izmantot arī turpmāk, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ziņo LETA.

Liepājas dome izdevusi saistošos noteikumus, lai arī turpmāk sniegtu iespēju Ukrainas iedzīvotājiem, iebraucot Latvijā, pirmreizēji saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā Liepājas sabiedriskajā transportā.

Saistošie noteikumi paredz Liepājas pilsētas Domes Sociālajā dienestā reģistrētiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, šī bruņotā konflikta norises laikā pagarināt termiņu 100% braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai līdz valstī noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam.

Braukšanas maksas atvieglojumi būs pieejami līdz brīdim, kamēr to paredzēs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums.

Tika apzināts iespējamais atvieglojumu saņēmēju skaits, paredzot, ka atvieglojumus plānots piešķirt aptuveni 300 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pēc Liepājas sociālā dienesta aktuālajiem datiem no 2022. gada 17. marta līdz šim brīdim ir izsniegtas 1162 abonementa biļetes Ukrainas civiliedzīvotājiem ar 100% atvieglojumiem.

Pagarinot atvieglojumu piešķiršanas termiņu minētajam potenciālo saņēmēju skaitam, papildu nepieciešami finanšu līdzekļi 31 500 euro apmērā.