Lai gan Jūrmalas parkā paredzētās kafejnīcas "Banga" projekts ir iesniegts Būvvaldē, pagaidām tas vēl ir "gaidīšanas režīmā".

To portālam apliecināja pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns.

Pēc viņa sacītā, projekts nav saskaņots Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPI), tāpat trūkstot vēl dažu citu dokumentu.  Tāpēc šobrīd projekta tālākā virzība ir “gaidīšanas režīmā”, sacīja Kalns.

Pēc tam, kad šīs formalitātes būs nokārtotas, saskaņā ar deputātu lēmumu projekts tiks prezentēts Pilsētas attīstības komitejas sēdē.

Projekta attīstītājiem SIA "Ķeizara paviljons" iepriekš bija izvirzīts nosacījums – iesniegt to Būvvaldē līdz šā gada janvārim. SIA “Puķupušķis” izstrādāto projektu tā attīstītāji Būvvaldē iesnieguši neilgi pirms gadumijas.

Portāls jau rakstīja, ka apmēram pirms gada – 2015.gada februārī – Pilsētas attīstības komiteja lēma, ka  SIA "Ķeizara paviljons" tehniskais projekts Jūrmalas parka kafejnīcai "Banga" jāizstrādā pusgada laikā.

Savulaik pašvaldība līgumu par 998 kvadrātmetrus lielā zemesgabala Peldu ielā 55A nomu kafejnīcas vajadzībām bija noslēgusi ar SIA "Gokarti" (pirms tam – SIA "Lec un minies"), kas apņēmās līdz 2017.gada beigām atjaunot vēsturisko "Bangu", saskaņā ar Liepājas būvvaldē 2012.gada 30.maijā saskaņoto skici (autors: arhitekts Andris Kalniņš). Projekta izstrādei un apstiprināšanai būvvaldē uzņēmumam tika dots laiks līdz 2016.gadā janvārim.

Pērn "Gokarti" savu pastāvēšanu beidza, taču šī uzņēmuma saistības pārņēma jaunizveidotā SIA "Ķeizara paviljons". Līdz ar to pašvaldībai bija nepieciešams pieņemt lēmumu par zemesgabala Peldu ielā 55A iznomāšanu uz 30 gadiem kafejnīcas būvniecībai SIA "Ķeizara paviljons".

Līguma nosacījumi paredz, ka SIA "Ķeizara paviljons" kafejnīca jāatjauno pēc tās pašas skices, ko Liepājas būvvaldē 2012.gada 30.maijā saskaņoja SIA "Gokarts".