Pirmdien, 9. janvārī, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māja izsludina pieteikšanos izglītības iestādēm apgūt interešu izglītības programmu "Vides pārvaldība II",  kura izstrādāta 11–18 gadus veciem skolēniem, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Tuvojoties projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" izskaņai, vēl pēdējo reizi šī projekta ietvaros izglītības iestādēm no visas Latvijas ir iespēja pieteikt 5.–12. klašu dalību interešu izglītības programmā, kura tiek īstenota ZIIC koprades telpā "Dabas māja". Programma "Vides pārvaldība II" iekļauj četras inovatīvas nodarbības: "Cilvēka iekšējie orgāni", "Biotehnoloģija", "Zemes slāņu izpēte" un "Zooloģija zem lupas".

Interaktīvajās nodarbībās, kuras norisināsies februārī, martā, aprīlī un maijā, skolēni, izmantojot Dabas mājas instalācijas un aprīkojumu, padziļināti iepazīs dabaszinātnes, pētīs dabas procesu daudzveidību, izpratīs vides saudzēšanas nepieciešamību, kā arī, veicot teorētiskus un praktiskus pētījumus,  gūs priekšstatu par ekoloģiska dzīvesveida nozīmīgumu mūsdienu pasaulē.

Katras nodarbības ilgums ir 60 minūtes, tās ir bez maksas, un nodarbību laikā klase tiek dalīta uz pusēm pēc skolēnu skaita. Lai apgūtu programmu, ir jāapmeklē visas iekļautās nodarbības.

Izglītības iestādēm tiek nodrošināta transporta izmaksu kompensācija. Ar papildus informāciju par transporta kompensāciju nolikumu var iepazīties ZIIC mājaslapā.  

Informācija, lai pieteiktos nodarbībām:

● Pieteikšanās programmas apguvei norit tikai elektroniski ZIIC tīmekļvietnē, aizpildot rezervācijas anketu.
● Pieteikšanās norit no 9.01.2023. līdz 20.01.2023., vai līdz brīdim, kad saņemti 10 pieteikumi (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).
● ZIIC administrācija sazināsies ar pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikums ir apstiprināts.

Papildus informācija par pieteikšanos, zvanot 26644834 vai rakstot dabasmaja@liepaja.edu.lv.

Interešu izglītības programma "Vides pārvaldība II" tiek realizēta projekta  "Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā" ietvaros, kuru  finansē  Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  "Pētniecība  un izglītība".  Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas  grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.