Noslēgusies portāla irliepaja.lv un SIA "Liepājas RAS" aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā, kurā atbildes snieguši 282 respondenti.


Pieci respondenti jau saņēmuši pārsteiguma dāvanas no "Liepājas RAS" un "Roma Beķereja".


Respondenti snieguši arī savus komentārus, kas ļauj izdarīt secinājumus par iedzīvotāju paradumiem, apmierinātību ar atkritumu apsaimniekošanu šobrīd un to, kādu vēlētos redzēt atkritumu apsaimniekošanu nākotnē.


71,3% respondentu ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētā un reģionā. Respondenti vēlētos plašākas šķirošanas iespējas un informāciju par atkritumu šķirošanu, pieejamāku informāciju par dažādiem pakalpojumiem. Daudzus neapmierina pašreizējā pakalpojuma cena. Tā gan šobrīd, pateicoties kopējam pašvaldību iepirkumam pilsētā un lielākajā daļā reģiona, ir zemāka par vidējo valstī. Diemžēl maksa par atkritumu apsaimniekošanu tikai pieaugs, lielākoties Dabas resursa nodokļa dēļ, kas šogad ir 50 eiro par tonnu, bet no 2021. gada – 65 eiro/t.


Kas ir "Liepājas RAS"?
"Liepājas RAS" (Liepājas reģionālā atkritumu saimniecība, LRAS) ir Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs, kas apsaimnieko poligonu "Ķīvītes". Absolūtais vairākums – 91,1% aptaujas dalībnieku apstiprina, ka zina, kas ir "Liepājas RAS".

Šis rādītājs ir krietni augstāks nekā 2019. gadā veiktajā aptaujā. Toreiz apstiprinoši atbildēja tikai 66% respondentu. 70% respondentu uzņēmums asociējās ar atkritumu apsaimniekošanu, 59% – ar atkritumu poligonu "Ķīvītes". Arī šie rādītāji ir palielinājušies. Pozitīvi vērtējams, ka aptaujā piedalījās vairāk iedzīvotāju no reģiona novadiem.


Vairums aptaujas dalībnieku arī apstiprinājuši, ka "Liepājas RAS" var raksturot kā "Uzticamu uzņēmumu ar labu reputāciju" (85%), "Sociāli atbildīgu uzņēmumu, kuram rūp vietējā kopiena un apkārtējā vide" (82%) un "Uzņēmumu, kurā spēj atrisināt aktuālas situācijas" (72%). Šie rādītāji ir pieauguši, salīdzinot ar "Liepājas RAS" iepriekš veiktajām aptaujām.


Daudz respondentu ir izteikuši savus viedokļus un ieteikumus par to, kas, viņuprāt, būtu jāuzlabo. Tas ir ļoti apsveicami, jo pēdējos gados tiešām ir jūtama aktīvāka iedzīvotāju iesaiste ilgtspējīgas vides nodrošināšanas un aizsardzības jautājumos.


Vai šķirojam pietiekami?
Tikai 28,7% aptaujas dalībniekiem snieguši atbildi, ka atkritumus nešķiro. Tātad lielākā daļa to dara. Tas ir jūtams arī apsaimniekotāju ikdienas darbā.Tika saņemts daudz komentāru par to, kāpēc atkritumi netiek šķiroti, kā arī, kā to darīt efektīvāk. Visbiežāk norādītais iemesls, kāpēc nešķiro atkritumus: "Nav ērti pieejamas šķirošanas vietas". Liepājas pilsētā ir ap 200 dalīti vākto punktu un divi šķirto atkritumu savākšanas laukumi, kas ir pieejami iedzīvotājiem bez maksas. Tikai pavisam neliela daļa 6% aptaujāto nezina, kā pareizi šķirot. Tika saņemti vairāki komentāri no cilvēkiem, kuri vēlas šķirot arī citus atkritumu veidus, lai varētu vēl samazināt savu radīto atkritumu daudzumu.


Sabiedrība kļūst izglītotāka un prasīgāka
Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, kas piedalījās aptaujā, jo iedzīvotāju pamatots viedoklis palīdz nodrošināt un uzraudzīt labu pakalpojumu Liepājas pilsētā un reģionā. Paldies par uzņēmuma un tā darbības novērtējumu, ņemot vērā, ka kopš 2013. gada esam Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā Ilgtspējas indeksa dalībnieks, kur ik gadu mūsu darbību, uzņēmuma izaugsmi vērtē neatkarīgi eksperti, balstoties uz mūsu paveikto.


Iedzīvotāju aptauja elektroniskā vidē notika pirmo reizi. Taču iepriekš iedzīvotāju aptaujas esam īstenojuši arī 2017. un 2019. gadā, kur iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājas pilsētā un reģionā bija 77%.Tas, ka apmierinātība šoreiz ir zemāka nekā iepriekš, ļauj izdarīt secinājumu, ka sabiedrība kļūst izglītotāka un prasīgāka, un tādējādi mums ir iespējas pilnveidot šo jomu. Tas iespējams tikai savstarpējā komunikācijā un sadarbībā, kur ar atbildību iesaistās visas puses.


Kopš 2016. gada Liepājā reizi mēnesī kopā sanāk Atkritumu apsaimniekošanas darba grupa, kurā piedalās pašvaldības, namu apsaimniekotāju, operatoru un LRAS pārstāvji, kas izvērtē esošo situāciju, iedzīvotāju sūdzības un priekšlikumus. Tādējādi iedzīvotāji aicināti sniegt priekšlikumus un izskatāmus jautājumus arī šai darba grupai, ja konkrētās situācijas nav iespējams atrisināt tiešā komunikācijā.


Priekšlikumus var iesniegt, sazinoties ar "Liepājas RAS" – tel. nr. +371 63459091, e-pasts: birojs@liepajasras.lv.