Vairāku piejūras novadu iedzīvotāji pauduši savu sašutumu par gan par metodēm, ar kādām tiek lobēts "Elwind" atkrastes vēja parka projekts, gan par pašu projektu.


Vēstulē, ko medijiem izsūtījuši Jūrkalnes, Pāvilostas, Sārnates un Ulmales iedzīvotāji*, teikts:


"Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) uzticētais Latvijas un Igaunijas kopīgais pārrobežu atkrastes vēja enerģijas projekts "Elwind" jau pirms vairākiem gadiem ir sācies ar priekšizpēti. Nīderlandes uzņēmuma "Pondera" veiktais pētījums  ietver apšaubāmus un arī klaji nepatiesus datus par Kurzemes piekrasti un tajā notiekošajām aktivitātēm, tajā skaitā uzņēmējdarbību un tūrismu. No minētā pētījuma izriet, ka visā Kurzemes piekrastē ir vien daži tūrisma objekti, nav ne kultūrvēsturisku pulcēšanās vietu, ne piekrastes iedzīvotājiem nozīmīgu kultūras vērtību, nenotiek nekādas jūras aktivitātes – nav ne ūdenssporta, ne jahtu un mazo kuģu, ne ostu, ne atpūtas tūrisma vispār.


Priekšizpētes pētījuma rezultāts tika slēpts no Latvijas sabiedrības, tajā pašā laikā tas bija brīvi pieejams Igaunijas Vides investīciju centra interneta vietnē. Tikai pēc iedzīvotāju norādes sabiedriskās apspriešanas laikā, tas netulkots tika ievietots Ministru kabineta Tiesību aktu projektu portālā."


Vēstules autori norāda, ka sākotnējā sabiedriskā apspriešana par teritorijas izvēli projekta īstenošanai tika veikta formāli, pārkāpjot sabiedrības tiesības uz līdzdalību.

Tāpat vēstulē norādīts, ka "Elwind" projekts ir radīts enerģijas eksportam, nevis Latvijas un kaimiņvalstu enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai.


"[..] nodoms pārvērst Latviju no enerģijas importētājas par eksportētājvalsti pats par sevi nav peļams, bet līdz šim šī stratēģija nav Latvijas sabiedrībā plaši apspriesta un akceptēta. Pastāv bažas, ka "Elwind" projektā paredzētā vēja parka apjoms un izvēlētā vieta padara šo nodomu nesamērojamu ar iespējamo nodarījumu dabai un Latvijas iedzīvotājiem, kā arī ar šobrīd nedefinēta apjoma Latvijas budžeta izdevumiem," teikts vēstulē.


Vēstules autori jautā: "Kas patērēs atkrastes vēja parku saražoto elektroenerģiju, vai no enerģijas eksporta ieguvējs būs vēja parka operators vai Latvijas iedzīvotāji?   Kas maksās par projekta vajadzībām veiktajām izpētēm, projekta sagatavošanu, par pieslēgumu izbūvi?" Kā norāda vēstules autori, jau šobrīd pēc LIAA sniegtās informācijas, sākotnējo pētījumu veikšanai ir piesaistīts ES līdzfinansējums 18,7 miljonu eiro apmērā, vēl tikpat daudz tiks tērēts no nodokļu maksātāju naudas.


Tāpat iedzīvotāju satraukumu rada fakts, ka "ir apdraudētas pēdējo 30 gadu laikā Kurzemes piekrastē – Jūrkalnē, Pāvilostā, Ulmalē un Sārnatē – veiktās ievērojamās valsts, Eiropas, pašvaldību un privāto uzņēmēju investīcijas tūrisma, atpūtas un sporta infrastruktūras izveidošanā".


Lai nepieļautu sasteigtu, neapdomīgu, bezatbildīgu un neatgriezenisku lēmumu pieņemšanu, vēstules autori aicina apturēt "Elwind" projekta tālāku virzību līdz:
nopietnai projekta ekonomiskās ietekmes izvērtēšanai. Līdz tam atsaukt projekta virzītāju publiski pausto ar datiem nepamatoto informāciju par 3000 darba vietu un 100 jaunuzņēmumu rašanos, kā arī lētāku elektroenerģiju Latvijas iedzīvotājiem;
tiek veikta atkārtota, neatkarīga, patiesos datos balstīta un Latvijas valsts pasūtīta priekšizpēte par atkrastes vēja parku novietojumu, apjomu un ietekmi uz vidi – dabu un cilvēkiem;
tiek nodrošināta efektīva sabiedrības līdzdalība ar projektu saistītajos procesos, ņemot vērā visas Latvijas sabiedrības un nākamo paaudžu intereses.


Lai iesaistītu plašāku sabiedrību, vēstules iniciatori portālā "Mana balss" ir atvēruši balsojumu "Par Latvijas jūras teritorijas izmantošanu Latvijas iedzīvotāju interesēs".


Portāls irliepaja.lv jau informēja, ka Liepājas SEZ pārvalde iecerējusi Liepājas ostā izveidot atkrastes vēja enerģijas atbalsta bāzi un nozares centru, par ko SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis informēja LIAA un "Elwind" rīkotajā konferencē, kas notika septembrī.


*Vēstuli parakstījuši biedrības "Sārnate" vārdā valdes priekšsēdētājs Voldemārs Dūdums un valdes locekle Ieva Rupenheite; biedrības "Pāvilostas tūrisma sabiedrība" vārdā Brigita Bula; Biedrības "Pāvilostas kultūrvēsturiskās vides centrs" vārdā vadītāja Marita Horna; iedrības "Piejūras novadu zvejnieku apvienība" vārdā valdes priekšsēdētājs Igors Popkovs; biedrības "Cita abra" valdes priekšsēdētājs Pēteris Brīniņš.