Šovasar lielas pārmaiņas piedzīvos Liepājas skaistākā daļa – Jūrmalas parks un Gulbju dīķa apkaime: top koncertdārzs "Pūt, vējiņi!", ar jaunu nosaukumu – "Parka paviljons" – atdzimst vecā "Banga", ir projekts kafejnīcai bērniem un viņu vecākiem Jūrmalas parka rotaļlaukumā, uzņēmējs Oļegs Hramovs atjauno un pārbūvē Berči projektēto Rostovska villu Peldu ielas galā, citi Liepājas uzņēmēji jau  sakārtojuši vairākas skaistas koka vasarnīcas Hika un Vites ielā, un, kā apņēmies īpašnieks, līdz rudenim liepājnieki un pilsētas viesi ieraudzīs atjaunotu  vēl vienu skaistu un interesantu namu – Vites ielā 8.


"Būs, kur aci piesiet!" – pārliecināts Anrijs Ozoliņš, viens no liepājnieku Ozoliņu uzņēmuma SIA "O&OBT" īpašniekiem. "O&OBT" ēku iegādājās 2017. gadā. Toreiz tai bija bīstama grausta statuss. Anrijs Ozoliņš portālam irliepaja.lv neslēpa, ka īpašums pirkts galvenokārt ekskluzīvās vietas dēļ. Taču atrašanās vieta un ēkas statuss – vietējas nozīmes kultūrvēsturisks un arhitektūras piemineklis – diktēja arī savus noteikumus, kā saka Ozoliņš, "ir jāuzbūvē kaut kas paliekošs un kvalitatīvs". Tāpēc pērnvasar nams tika izjaukts pa baļķim vien, katrs sanumurēts, bojātie nomainīti ar jauniem, un nu šie "lego klucīši" tiek likti kopā.


Foto: irliepaja.lv.


Ēka ir nestandarta – sākotnējam apjomam vispirms vienā, pēc tam otrā pusē veidotas piebūves, un tas, ka rūpīgi jāseko līdzi, lai katrs baļķis iegultu tur, kur tam jābūt, apgrūtina būvdarbus, un grūtāk arī prognozēt, kad tie beigsies. Tomēr Ozoliņš ir optimistiski noskaņots, cer, ka būvnieki, SIA "A–J Energobūve", līdz rudenim darbus pabeigs.


Ēka tiks atjaunota sākotnējā stilistikā un apjomā, arī detaļās, tieši tā, kā noskaidrots arhitektoniski mākslinieciskās izpētes laikā. Taču būvniecībā izmantoti arī mūsdienu materiāli un tehnoloģijas – vispirms jau, lai nostiprinātu pamatus, arī stāvu pārsegumos ir gan betons, gan metāls, gan siltinājuma materiāls, bet jūras puses fasāde būs stiklota.


"Tā būs trīs dzīvokļu māja, dzīvokļi divos stāvos, katrs ar savu ieeju un katrs citādāks – no 150 līdz 320 m2."


Kam dzīvokļi tiek būvēti, īpašnieki pagaidām nav izlēmuši – varbūt tiks pārdoti, varbūt izīrēti, varbūt būs cits risinājums.


Foto: irliepaja.lv.


***

Pirmās ziņas par īpašumu ir no 1892. gada adrešu grāmatas, kur minēts, ka gruntsgabalu un ēku Vites (Wittestrase) ielā 8 un 10 īpašnieks ir F.Fulhabers (F.Füllhaber). 1912. gadā īpašumi ar adresi Vites iela 8 un 10 uz gruntsgabala Nr.1238 pieder tam pašam F.Fulhaberam.


Gruntsgabals ar Nr.1238 izveidots ap 1875. gadu, bet Vites iela nosaukumu ieguvu 1887. gadā. Pirmo reizi ēka attēlota 1887. gada pilsētas plānā. Spriežot pēc apjoma, redzama sākotnējā ēkas daļa. Savukārt 1908. gada pilsētas kartē uz gruntsgabala attēlota pašreizējā ēka ar abām piebūvētām daļām.


Ēkas vecākā – sākotnējā daļa, būvēta starp 1875. un 1887. gadu. [..] Viena stāva koka ēka ar divu slīpju jumtu, divu stāvu pagalma korpusu un ar izteiktu rizalītu izceltu centrālo daļu pret ielu, kuru bagātina balkons. Jumtā lielas jumta izbūves. Apjoms būvēts Šveices stilam raksturīgās formās. [..] Nākamajā būvniecības etapā – 19. gadsimta beigās, pie gala fasādes pret Gulbju dīķi uzbūvē divus stāvu daļu ar nelielu izvirzījumu saimniecības rakstura telpām. Apjoms pieskaņots sākotnējai arhitektūrai, tikpat plats kā centrālā daļa.


20. gadsimta sākumā pie otra gala fasādes piebūvē divus stāvu ēkas daļu ar stūra torni. Šis apjoms ir nedaudz platāks, un no tā izvirzās abas kāpņu telpas. 20. Gadsimta otrajā pusē nojauc lieveni pie galvenās fasādes, un pie gala fasādes pret dīķi no lieveņa daļām piebūvē daļēji stiklotu piebūvi.


(No arhitektoniski mākslinieciskās izpētes materiāliem)