Piedāvājam iepazīties ar 2017. gada pēdējās,15. decembra, Apstādījumu uzraudzības komisijas sēdes lēmumiem.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par koku nozāģēšanu Ganību ielā 182, Liepājā.
2. Par koku sakopšanu Baznīcas ielā 20, Liepājā.
3. Par papeles nozāģēšanu K.Zāles laukumā 2, Liepājā.
4. Par koku nozāģēšanu Zirgu salā 1, Liepājā.
5. Par vītolu nozāģēšanu Talsu ielā, Liepājā.
6. Par koku sakopšanu Lāčplēša ielā 64, Liepājā.

1. Par koku nozāģēšanu Ganību ielā 182. *
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" vēstuli ar lūgumu atļaut likvidēt 5 kokus ar apkārtmēru līdz 20 cm, 21 koku ar apkārtmēru virs 20 cm un 3 augļu kokus.
Teritorija Ganību ielā 182, Liepājā, ir privāts īpašums un tajā plānots izbūvēt tirdzniecības centru.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi koku ciršanai ārpus meža" koku ciršanas atļauja nav nepieciešama kokiem ar apkārtmēru līdz 20 cm un augļu kokiem.
Papildus informējam, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būvējot publisku transportlīdzekļu novietni, vismaz 5% no transportlīdzekļu novietnes platības ierīko apstādījumus, tos izvietojot joslās starp stāvvietu rindām.

Komisija nolemj:
1.Konceptuāli atbalstīt 21 koka likvidēšanu tirdzniecības centra jaunbūves Ganību ielā 182, Liepājā, vajadzībām.
2.Nenoteikt zaudējumu atlīdzību par minēto 21 koka likvidāciju.

2.Par koku sakopšanu Baznīcas ielā 20.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" namu pārziņa lūgumu atļaut sakopt liepu un vilkābeļu vainagus pie ēkas Baznīcas ielā 20, Liepājā.

Apskatot kokus dabā, redzams, ka 4 liepām nepieciešams sakopt vainagus – paretināt zarus, likvidēt sausos un vāji attīstītos un uz iekšu ieaugušos zarus.

Arī pie ēkas esošajām vilkābelēm var sakārtot vainagus.

Koku sakārtošanai pieaicināms arborists.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem Komisijā jāiesniedz lēmums par apstādījumu kopšanu.

Komisija nolemj:
1.Atbalstīt 4 liepu un 3 vilkābeļu vainagu sakārtošanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 20, Liepājā.
2.Atļauju darbībām pilsētas apstādījumos izsniegt pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma iesniegšanas Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijā.

3.Par papeles nozāģēšanu K.Zāles laukumā 2.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Namu serviss APSE" projektu vadītāja lūgumu nozāģēt papeli, kura atrodas pie dzīvojamās mājas K.Zāles laukumā 2, Liepājā, austrumu gala.

Apskatot koku dabā, konstatēts, ka papelē atrodas Eiropā aizsargājamais augs – āmulis.

Papildus apskatot pārējās teritorijā esošās papeles, redzams, ka vēl trīs papeles ir bīstamā stāvoklī, bet arī tajās redzami āmuļi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", par šo koku likvidēšanu nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Komisija nolemj:
1.Atlikt lēmuma pieņemšanu par papeļu likvidēšanu pie dzīvojamās mājas K.Zāles laukumā 2, Liepājā.
2.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldei atzinumu par bīstamo papeļu, kurās atrodas āmuļi, K.Zāles laukumā 2, Liepājā, likvidēšanu.

4.Par koku nozāģēšanu Zirgu salā 1.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības "Kaija" iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt 1 koku, kurš atrodas pretī 134. un 135.laivu piestātnei. Iesniegumā norādīts, ka kokam ūdens ir daļēji izskalojis saknes, un stipra vēja laikā tas sasveras uz ēku pusi, kā arī apdraud blakus esošo elektrolīniju.

Apskatot koku dabā, redzams, ka tā ir papele.

Komisija nolemj:
Atļaut biedrībai "Kaija" likvidēt papeli, kura atrodas Zirgu salā 1, Liepājā, pretī 134. un 135.laivu piestātnei.

5.Par vītolu nozāģēšanu Talsu ielā.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vēstuli, kurā lūgta atļauja sakopt vainagus un nozāģēt bojātos vītolus Talsu ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Pulvera ielai.

Apskatot dabā Talsu ielas sarkanajās līnijās esošos vītolus, konstatēts, ka teritorijā atrodas 7 vītoli, kuri ir sliktā stāvoklī.

Šiem vītoliem vairs nav vērtības, tie ir bīstami ar aplūzušiem zariem un tukšiem stumbriem.

Komisija nolemj:
Atļaut Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" organizēt 7 vītolu, kuri atrodas Talsu ielas sarkanajās līnijās, posmā no Grīzupes ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā, likvidēšanu.

6.Par koku sakopšanu Lāčplēša ielā 64.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības "Lāčplēša 64" iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju apzāģēt 4 liepu, kuras atrodas pie īpašuma Lāčplēša ielā 64, Liepājā, vainagus. Minētās liepas atrodas pašvaldības īpašumā.

Komisija nolemj:
Atļaut biedrībai "Lāčplēša 64" organizēt 4 liepu, kuras atrodas pie īpašuma Lāčplēša ielā 64, Liepājā, vainagu sakopšanu.

------------------------------------------

* "Dienas Bizness" janvāra sākumā prognozēja, ka šis ir topošais veikalu ķēdes "Lidl" būvlaukums Liepājā.