Iegādājoties SIA "Warehouse properties" kapitāldaļas, Liepājas dāņu uzņēmējiem Svalgārdiem piederošā SIA "SP Products" kļuvusi par īpašnieci vienai no vissenākajām Liepājas būvēm – 1690. gadā celtajai noliktavai ar pašreizējo adresi Zivju iela 2A (iepriekš gan Kungu 9, gan Zivju 4/6).


Izmaiņas SIA "Warehouse properties" dalībnieku sastāvā, kā arī adreses maiņa uz Brīvības ielu 185 reģistrēta 16. februārī.


To, ka "SP Products" iegādājusies seno noliktavu Zivju ielā, portālam irliepaja.lv apstiprināja arī viens no uzņēmuma īpašniekiem Ronijs Svalgārds. Šis pirkums saistīts ar pērn notikušo darījumu, kad "SP Products" Valsts nekustamo īpašumu izsolē iegādājās divus vēsturiskos tornīšus Zivju ielā 2.


Par abu īpašumu turpmāko izmantošanu pagaidām jaunie saimnieki vēl nav izlēmuši.


Foto: irliepaja.lv.


Noliktava Zivju ielā 2A apvieno divas ēkas, viena no kurām ir 40 – 50 gadus vecāka par otru. Pirmais to īpašnieks, kā zina stāstīt vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš, ir bijis tirgotājs un birģermeistars Zakovskis, vēlāk viņa mantinieki.


Noliktavas ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tajā atrodami arī septiņi valsts nozīmes mākslas pieminekļi, kas ir sava laika amatnieka – kalēja roku darbs.


Pērn noliktavā tūristiem tika piedāvāts "izzinošs piedzīvojums "Siļķu brāķa noslēpums"", kas pat ieguva pilsētas Kultūras balvu.