Domes izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens gan pastāvīgo komiteju sēdēs, gan aizvadītajā domes sēdē, kas notika 13. oktobrī, pārliecināja deputātus par nepieciešamību pieņemt lēmumu, ar kuru pašvaldības iestādēm un aģentūrām atļauts slēgt līgumus par ESKO jeb energoefektivitātes pakalpojumiem ielu apgaismojumā un pašvaldības iestāžu telpu un teritorijas apgaismošanai ar pašvaldības izvēlēto pretendentu uz septiņiem, nevis pieciem gadiem, kā līdz šim.
 
Tīdens to pamatoja ar faktu, ka ilgtermiņa līguma noslēgšana dod iespēju samazināt izmaksas ielu un pašvaldības iestāžu telpu un teritorijas apgaismošanai. Ja ir saņemta deputātu atļauja un ja tas ir būtiski nepieciešams, tad, kā paredz Publisko iepirkumu likums, var slēgt šādu līgumu.

Lēmuma anotācijā teikts, ka "veicot mērķtiecīgus ieguldījumus pilsētas ielu apgaismojuma, kā arī pašvaldības iestāžu ēku telpu un āra apgaismojuma nomaiņā uz energoefektīvākiem risinājumiem, ļaus pašvaldībai ietaupīt resursus kā uz elektroenerģijas patēriņu, tā arī uz infrastruktūras uzturēšanu un apsaimniekošanu".

Tāpat anotācijā norādīts, ka "izmantojot ESKO pakalpojuma principu* pašvaldībai ik gadu ir iespējas ietaupīt līdz indikatīvi 300 000 eiro, precīzāki aprēķini būs pieejami pēc iepirkuma procedūras".

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka septembrī deputāti pieņēma lēmumu par atbalstu projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēto projektu atklātajā konkursā, ko administrē SIA "Vides investīciju fonds". Šī projekta mērķis ir demontēt pilsētas ielās esošos LED gaismekļus un uzstādīt jaunus, energoefektīvākus, kas ļautu samazināt elektroenerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus.


Projektu plānots īstenot pa daļām trīs kārtās, visu trīs kārtu kopējās izmaksas tiek lēstas ap 2,3 miljoniem eiro.


Pēdējo divu gadu laikā pašvaldība jau veikusi ielu apgaismojuma pārbūvi par 78 989 eiro (ar PVN), kā arī gājēju pāreju apgaismojuma izbūvi Vecliepājā un Jaunliepājā par 41 628 eiro (ar PVN).


* ESKO iepirkuma procesā ir jānosaka energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes kritēriji, tādējādi aizstājot zemākās cenas principu ar zemākajām izmaksām visā projekta dzīves cikla laikā.