Pašvaldības deputāti 2021.gada 14.oktobrī pieņēmuši lēmumu par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, un ar to saistīto noteikumu apstiprināšanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.
 
Plānošanas dokuments kopā ar Vides pārskatu, informatīvais ziņojums, Vides pārraudzības valsts biroja atzinums pieejami Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un Liepājas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv.

Ar materiāliem ikviens interesents var iepazīties arī Liepājas pilsētas būvvaldē, Peldu ielā 5, iepriekš vienojoties par laiku.

Pašvaldība 19. jūnijā pieņēma lēmumu, kas paredz pilnveidot un nodot atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai iepriekš apspriesto plānojuma 1. redakciju.