Pērn janvāra sākumā tika apstiprināta pilsētas apstādījumu attīstības koncepcija un plāns turpmākajiem trim gadiem. Kā veicies? Ko plānots darīt šogad?

Kā portālu informēja domes Vides nodaļa, 2016.gadā tika ierīkota 150 m2 liela ziemciešu un sīpolpuķu dobe Karostas Lāčplēša dārzā, bet ziemciešu, košumkrūmu un vasaras puķu dobe (70 m2) ierīkota skvērā starp Ventas ielu un Klaipēdas ielu. 18 puķu kastes tika izvietotas uz margām skvērā starp Rīgas ielu un Raiņa ielu, bet 40 – Brīvības ielas un Cukura ielas krustojuma sadalošajā joslā uz barjeras. Desmit puķu kastes nonāca Jaunajā ostmalā uz margām pie “Mīlestības koka”. Tika veikta arī Jūrmalas parka  akmens dārza ap 3000 m2 platībā dendroloģiskā izpēte un izstrādāts tehniskais projekts.

Akmens dobes projektu realizēt plānots līdz 2017.gada jūnijam.

Apstādījumu paplašināšanai 2016.gadā bija piešķirti 24 565 eiro.
 
Apstādījumu koncepciju 2016.–2019. gadam šogad, papildus iepriekšējā gada stādījumiem, plānots pie Gulbīšu dīķa un citur pilsētā uzstādīt 15 jaunus vertikālos puķu podus, ar 50 puķu kastēm izrotāt kanālmalu visā garumā Jaunās ostmalas pusē.

Plānots arī atjaunot un papildināt apstādījumus skvēriņā Ganību ielā 163, izveidojot "zirņu dārzu" – tur tiks likvidētas vecās papeles un krūmi, un ierīkota puķuzirņu dobe 90 m2 platībā. Tāpat iecerēts iestādīt "puķu upi" Karostā pie Kalpaka tilta.

Nav plānots īstenot iepriekš izteikto priekšlikumu uz Lielās ielas ietves posmā starp Radio ielu un Pasta ielu novietot deviņus puķu podus.

Katru gadu ir paredzēts noinventarizēt ne mazāk par trim ielām un uzskaitīt tajās augošos kokus.

Jaunu koku stādīšana iecerēta tikai ielās, kurās īstenos ES struktūrfondu līdzfinansētos projektus.