Domes Finanšu komiteja 11. februārī pieņēma vairākus lēmumus par aizņēmumiem no Valsts kases, lai īstenotu ieplānotos pludmales labiekārtošanas projektus.


Nolemts Valsts kasē uz desmit gadiem par Valsts kases noteikto procentu likmi aizņemties līdz 125 483 eiro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta "Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā" īstenošanai.

Šī aizņēmuma atdošana plānota, sākot ar 2024. gadu.


Kopējās projekta izmaksas iepirkumu rezultātā ir 301 686,47 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienesta avanss – 42 500 eiro, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2020. gadā – 133 704 eiro, šogad – 125 483 eiro.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta izeja uz pludmali Roņu ielas galā.


Tāpat pašvaldība uz desmit gadiem aizņemsies no Valsts kases līdz 344 972 eiro ERAF projekta "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā 2.kārta" īstenošanai.

Šī projekta kopējās izmaksas iepirkumu rezultātā 1 167 902,63 eiro, tajā skaitā avanss no Centrālās finanšu līgumu aģentūras (CFLA) 822 931,22 eiro, bet pašvaldībai nepieciešams aizņēmums līdz 344 972 eiro.

Projekta ietvaros tiks sakārtota Roņu iela.

Arī šī aizņēmuma atdošana plānota, sākot ar 2024. gadu.

Trešais ar pludmales labiekārtošanu saistītais aizņēmums – līdz 715 531 eiro – tiks ņemts uz 15 gadiem ERAF projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" īstenošanai.

Aizņēmuma atdošana plānota, sākot ar 2024. gadu.


Kopējās projekta izmaksas iepirkumu rezultātā ir 1 665 049,29 eiro, tajā skaitā avanss no CFLA – 949 518,53 eiro, nepieciešamais aizņēmums – līdz 715 531 eiro.

Projekta ietvaros plānota Liepājas centra pludmales esošo gājēju zonu jeb izeju uz pludmali pārbūve, tostarp inženiertīklu izbūve Kūrmājas prospekta, Peldu ielas, Glābšanas stacijas un Jūrmalas ielas izejās uz pludmali, un publiskās ārtelpas labiekārtojuma infrastruktūras izbūve, atbilstoši Liepājas pludmales tematiskā plānojumā noteiktajam (stacionāru publisko sanitārtehnisko aprīkojumu, dzeramā ūdens punktu, informācijas stendu, arhitektūras mazo formu un apstādījumu izbūve).