Latvijas ainavu arhitektu asociācija (LAAA) publiskojusi karti, kurā iezīmēti asociācijas ieskatā apskates cienīgi ainavu arhitektūras objekti, kam pievērst uzmanību, plānojot šā gada tuvākus un tālākus ceļojumus Latvijā.

Liepājā LAAA ieteikusi apskatei trīs objektus: Roņu ielas pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu izejai uz pludmali, koncertdārza "Pūt, vējiņi!" teritorijas labiekārtojumu un senioru vingrošanas laukumu Ganību ielā. No tuvākās apkaimes objektiem apskates objektu kartē iekļautas Bernātu dabas takas un Ālandes upes atpūtas komplekss.

Roņu ielas pārbūve
2015. gadā, izstrādājot Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes tematisko plānojumu, tika paredzēta Roņu ielas rekonstrukcija un izejas uz jūru izbūve, realizējot ideju par pilsētas un pludmales telpisko saplūšanu. Roņu ielas labiekārtojums ir Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes vienotās dizaina koncepcijas sākuma punkts – vienotai formai, saskaņotam materiālu pielietojumam, kompozicionālajam izkārtojumam un praktiski lietojamiem dizaina objektiem.


Galvenie autori/projekta izstrādātāji: SIA "Firma L4", būvprojekta vadītājs Jānis Langenfelds; apakšuzņēmējs SIA "CORE projekts" labiekārtojuma sadaļas izstrādei, būvprojekta daļas vadītāja Ināra Miezīte.

Vairāk par projektu ŠEIT

Koncertdārza "Pūt, vējiņi!" teritorijas labiekārtojums
Koncertdārzs risināts kā Jūrmalas parka teritorijā integrēta brīvas piekļuves zona. Labiekārtojuma elementu intensitāte paredzēta atbilstoši iespējamai lielai cilvēku uzņemtspējai. Apstādījumu struktūru veido piekrastes biotopam atbilstoši kokaugi, ziemcietes, esošiem apstākļiem piemērotas sugas, kas var izdzīvot piekrastes mikroklimatā un lielā vēja slodzē. Koncertdārzu Nacionālā kultūras mantojuma padome (NKMP) lēmusi virzīt iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes vēsturiska notikuma vietu.


Galvenie autori/projekta izstrādātāji: Būvprojekta izstrādātājs SIA "Livland Group", būvprojekta vadītājs Ēriks Cērpiņš, Būvprojekta arhitektūras daļas vadītājs Mikus Lejnieks.


Vairāk par projektu ŠEIT.  


Senioru vingrošanas laukums
Brīvdabas senioru vingrošanas laukums atrodas pie pilsētas domes Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 135/141. Laukums ir integrēts ēkas iekšpagalmā vienā no aktivitāšu zonām un tajā kopumā uzstādītas 24 vingrošanas iekārtas, kas īpaši veidotas lietošanai senioriem. Iekārtas paredzētas dažādu locītavu, līdzsvara un koordinācijas trenēšanai, kā arī koncentrēšanās un atmiņas spēju uzlabošanai. Šis ir viens no retajiem publiskās ārtelpas objektiem, kas veidots tikai un vienīgi veco ļaužu mērķa grupai.

Galvenie autori/projekta izstrādātāji: SIA "Fixman"

Vairāk par projektu ŠEIT


Ālandes upes atpūtas komplekss
Ālandes upes atpūtas komplekss Grobiņā-izbūvēta pastaigu taka gar Ālandes upi un pārbūvēts Grobiņas pilsdrupu ieejas mezgls. Projekts sniedz ieguldījumus nozīmīgu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, uzlabo pieejamību, veicina pasākumu rīkošanu, izveidojot estrādi un pasākumu vietu pilsdrupu centrālajā daļā, veido rekreācijas vietas–kaskādi un skatu platformu – izceļ skatus uz ainaviski vērtīgām teritorijām, aktualizē Grobiņas lokālo identitāti, izceļot kuģniecības motīvus elementos.

Galvenie autori/projekta izstrādātāji: "Uģis Šēnbergs, arhitekts"

Vairāk par projektu ŠEIT.  


Bernātu dabas takas
Bernātu dabas parkā ierīkotas 7 tematiskās pastaigu takas, kurās radīta iespēja aktīvi atpūsties un izzināt latviešu mitoloģiju. No koka, metāla un akmens veidotas skulptūras un vides objekti, kopumā 151 elements. Vides objekti atklāj senču mantojumu, rakstu zīmes, stāstus par Dienvidkurzemi. Katra taka veltīta savai latviešu mitoloģijas dievībai – Saules, Laimas, Dieva, Pērkona, Jumīša, Māras un Mēness taka. Izveidotie risinājumi ir nozīmīgi antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā.

Galvenie autori/projekta izstrādātāji: SIA "Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi"; Ģirts Burvis un Gaits Burvis.

Vairāk par projektu ŠEIT.   


LAAA tiešsaistes karte ar publiski pieejamo objektu novietnēm un īsiem aprakstiem ŠEIT.