No 17. līdz 26.martam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par 34 koku nociršanu Liedaga ielā 6A, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 26. martam var aizpildīt elektroniski: pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, taču sakarā ar ārkārtas situāciju un apmeklētāju ierobežojumiem lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar izstrādes stadijā esošo, SIA "JOE" gatavoto, Liedaga ielas pārbūves projektu, kas top pēc pašvaldības pasūtījuma.

Projekta risinājums paredz pilnu Liedaga ielas segas konstrukcijas pārbūvi.

Saskaņā ar šo ieceri Liedaga ielā 6A plānots nocirst 34 kokus – vienu pīlādzi, vienu sarkano ozolu, piecas parastās kļavas, vienu osi, 12 vītolus, 10 blīgznas, trīs bērzus un vienu apsi.

Papildus tam pēc projekta ir paredzēts cirst 28 augļu kokus (tajā skaitā kokus ar celma diametru mazāku par 20 cm), par kuriem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" nav nepieciešama pašvaldības atļauja, līdz ar to publiskā apspriešana uz tiem neattiecas.

Cērtamie koki atrodas izbūvējamās Liedaga ielas brauktuves vai ietvju izbūves zonā, vai tiešā tuvumā, tādējādi būvniecības gaitā tiks bojāta koku sakņu sistēma, kas rada risku koka nokalšanai.

Pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir atzinusi, ka minēto koku nociršana ir konceptuāli atbalstāma, bet pirms tam ir jārīko publiskā apspriešana un jānoskaidro sabiedrības viedoklis.

AUK lēmumu par publisko apspriešanu ir pieņēmusi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

Skatīt: publiskās apspriešanas materiāli par koku ciršanu Liedaga ielā 6A (.pdf)

Liedaga ielā 6A 34 izcērtamie koki, par kuriem notiek publiskā apspriešana, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.

Šīs nedēļas laikā Liedaga ielā 6A tiks izvietota arī planšete ar projekta teritoriju un apzīmētajiem izcērtamajiem kokiem.

Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma Liepājas pilsētas domes pirmā stāvā foajē – tajā daļā, kas ir pieejama apmeklētājiem.