Saistībā ar plānoto Ezerlīču ielas pārbūvi, kurā paredzēta grants seguma brauktuves izbūve, no 4. līdz 13. oktobrim iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā par septiņu koku ciršanu, kas nepieciešama, lai varētu realizēt šo ieceri, portālu informēja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

SIA "Ceļu inženieri", izstrādājot būvprojektu "Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā", vērsusies Apstādījumu uzraudzības komisijā ar iesniegumu, kurā saistībā ar pašvaldības zemesgabalā paredzēto ielas izbūvi lūdz atļauju būvprojektā paredzēt septiņu koku nociršanu.

Apstādījumu uzraudzības komisija apskatīja situāciju dabā un secināja, ka iesniegumā minētie koki atrodas plānotās Ezerlīču un Cieceres ielas daļā. Būvprojektā "Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā" paredzēta grants seguma brauktuves sešu metru platumā izbūve. Iela tiks pārbūvēta pašvaldībai piederošā zemesgabalā, lai uzlabotu un nodrošinātu piekļuvi ielai piegulošajiem zemes īpašumiem, paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu braukšanas apstākļus. Divu trauslo vītolu un piecu bērzu atrašanās vieta traucē projektēto brauktuvju izbūvei, kas bez koku nociršanas nav iespējama.


Koki Ezerlīču ielā. Publicitātes foto.


Lai arī komisija konceptuāli atbalsta koku nozāģēšanu, pirms gala lēmuma pieņemšanas rīkojama publiskā apspriešana. Papildus tam par divu trauslo vītolu nozāģēšanu nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Koku foto fiksāciju un detalizētāku informāciju par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām un projekta risinājumiem skatīt: koku ciršanas apspriešanas tāfelē (skatīt PDF failu).

Publiskās apspriešanas anketu līdz 13. oktobrim var aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5. Elektroniskās anketas priekšskatījums pieejams ŠEIT. Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas tāfele. Tāfele klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

Papildu informācija:
Liepājas valstspilsētas pašvaldības
Apstādījumu uzraudzības komisija
E-pasts: apstadijumu.komisija@liepaja.lv
Tālrunis: 63404418