Piektdien, 3.jūnijā no pulksten 16 līdz 17.30 interesenti aicināti piedalīties izzinošā pastaigā pa Liepājas piekrastes kāpu biotopiem vides gida pavadībā. Pastaigas laikā klātesošajiem būs iespējams apgūt un atpazīt kāpās sastopamās augu un dzīvnieku sugas, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Jūras piekraste ir nozīmīga dabas zona, kur vētru, meteoroloģisko apstākļu un antropogēno slodžu ietekmē pastāvīgi notiek dinamiski kāpu pārmaiņu procesi. Šajā apstākļu mainībā tieši smilšainās pludmales un kāpas ir galvenie biotopi, kur var attīstīties piekrastes augu un dzīvnieku sugas.

Pludmales priekškāpas aizņem aptuveni 40 % no Liepājas pilsētas krasta joslas kopgaruma, un šeit veidojas ekosistēmas ar augstu bioloģisko daudzveidību - daudzām īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Tajā pat laikā Liepājas piekrastes biotopi ir augstvērtīgi rekreācijas, sporta, tūrisma un ārstniecības resursi, kā arī veido Liepājai raksturīgas, vizuāli augstvērtīgas ainavas un to elementus.

Pastaigas laikā klātesošie arī varēs uzzināt, kā veidojas kāpas un noskaidrot, kā ir iespējama tik liela sugu daudzveidība un izdzīvošana tik savdabīgos vides apstākļos. Pastaigā aicināti piedalīties gan bērni, gan pieaugušie. Pastaiga gida pavadībā interesantiem ir bez maksas. Pastaiga sāksies no Centrālās glābšanas stacijas.

Jautājumu gadījumā vērsties Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas vides nodaļā, rakstot Diānai Stendzeniecei: diana.stendzeniece@liepaja.lv vai zvanot 63404745.