Lai veicinātu dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu, kā arī noteiktu kārtību, kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības īstenošanai, sagatavots saistošo noteikumu projekts, par kuru iedzīvotāji var izteikt savu viedokli līdz 10. aprīlim, informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai Liepājā" projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldība konkursa kārtībā piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības īstenošanai, lai Liepājā radītu jaunus, kvalitatīvus, ģimenēm piemērotus dzīvokļus.
 
Šobrīd nav spēkā esoši Liepājas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi, kas regulētu līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības īstenošanai. Tāpat pēdējo gadu laikā no jauna uzceltas ir tikai dažas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Ir vairāki desmiti vēsturisko ēku atjaunošanas projekti, pielāgojot tos dzīvošanai.

Iedzīvotāji viedokli par saistošo noteikumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai Liepājā var izteikt līdz 10. aprīlim e-pakalpojumu portālā.

Šobrīd Liepājā kopumā uzskaitītas 1 447 daudzdzīvokļu mājas, no kurām 600 ir padomju laika ēkas, kurās uzskaitīti ~33 000 dzīvokļi, no kuriem aptuveni 4 500 dzīvokļi ir pašvaldības (neprivatizētie). Aktuālā situācija arī parāda, ka Liepājā ir ierobežots mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošu mājokļu piedāvājums, tostarp nepietiekošs piedāvājums cilvēkiem ar vidējiem un augstākiem ienākumiem, nepietiekamas privātā sektora investīcijas nekustamā īpašuma attīstībā, liels īpatsvars padomju laika daudzstāvu ēku, koka apbūves sliktais tehniskais stāvoklis, kā arī dzīvokļu īpašnieku izvēle par labu īstermiņa īrei vasaras sezonā, samazinot pieejamo īres dzīvokļu pieejamību ilgtermiņā.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai risinātu jaunu, kvalitatīvu un mūsdienīgu mājokļu pieejamību pašvaldībā atbilstoši esošo un topošo iedzīvotāju pieprasījumam. Saistošajos noteikumos paredzēto līdzfinansējuma konkursu plānots sludināt, sākot ar 2025. gadu. Maksimālā līdzfinansējuma intensitāte plānota 30 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām faktiskajām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 300 000 eiro vienam pretendentam.

Saistošie noteikumi veicinās kvalitatīvu un mūsdienīgu mājokļu pieejamību, kā arī iespējamu speciālistu piesaisti darbam pilsētā.   


Saņemtie viedokļi tiks apkopoti, izvērtēti un atspoguļoti šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.

Ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus var iesniegt arī klātienē Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5; nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 vai parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Pašvaldību likums par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas tiek apkopotas pašvaldības mājaslapā.