No 7. līdz 16.martam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par divām koku ciršanas iecerēm, kas saistītas ar būvprojektu izstrādi, kas vienā paredz pārbūvēt Meldru ielu un otrā – izbūvēt asfalta segumu Pīļu, Amatas un Ezera ielu posmos, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

SIA "EAE" 2023.gada 13.februārī Apstādījumu uzraudzības komisijai ir nosūtījusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja Meldru ielas pārbūves būvprojektā paredzēt vēl papildu 22 koku nozāģēšanu. Projektēšanas uzņēmums pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma izstrādā būvprojektu, kas paredz Meldru ielas pārbūvi, izbūvējot septiņu metru platu asfaltētu brauktuvi, bruģētu gājēju un velosipēdistu ceļu ielai abās pusēs, apgaismojumu un inženierkomunikācijas 850 metru garumā. Izbūvējot ceļu, atsevišķiem kokiem tiktu bojāta sakņu sistēma, kas radītu risku koku nokalšanai. Iesniegumā norādīts, ka projektā pēc iespējas tiks paredzēta jauna liepu stādīšana visā posma garumā, kas tiks precizēts būvprojekta izstrādes laikā.


Apstādījumu uzraudzības komisija, izskatot iesniegumu, secināja, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 14 koku (viena āra bērza, četru purva bērzu, septiņu balto vītolu un divu melnalkšņu) nozāģēšanu nav nepieciešama publiskā apspriešana saistībā ar to esošo stāvokli (trupes pazīmes, kalstoši, dzīvotspēju zaudējuši vai celma caurmērs mazāks par 20 cm). Bet, ņemot vērā, ka trīs balto vītolu vainagos atrodas aizsargājamas sugas dzīvotne (Baltais āmulis), šo koku nozāģēšanai nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu, tādēļ lēmuma pieņemšana par tiem tiek atlikta.

Savukārt par astoņu koku ciršanu (trīs āra bērzi, divi purva bērzi un trīs melnalkšņi) rīkojama publiskā apspriešana, noskaidrojot sabiedrības viedokli.

Skatīt: Koku ciršanas Meldru ielā ieceres planšete (.pdf).

Savukārt SIA "VCI" Apstādījumu uzraudzības komisijā 2023. gada 13. februārī ir iesniegusi lūgumu izsniegt atļauju Pīļu ielas, Amatas un Ezera ielu posmu pārbūves būvprojektā paredzēt koku nozāģēšanu, lai varētu izbūvēt asfaltbetona seguma brauktuvi sešu metru platumā un betona bruģa seguma ietvi un veloceļu 1,40–2,50 metru platumā, kā arī izbūvēt ūdensvadu, lietus un sadzīves kanalizāciju un pārcelt apgaismojumu.

Apstādījumu uzraudzības komisija izvērtēja priekšlikumu un secināja, ka divu parasto pīlādžu, kas aug Amatas un Ezera ielas sarkanajās līnijās, nociršana ir atbalstāma, jo koki ir sliktā stāvoklī un zaudējuši dzīvotspēju.

Savukārt par četru koku ciršanu (trauslais vītols, divi āra bērzi un viena parastā priede) rīkojama publiskā apspriešana, noskaidrojot sabiedrības viedokli..

Skatīt: Koku ciršanas Pīļu, Amatas un Ezera ielā ieceres planšete (.pdf).

Ņemot vērā būvprojektu nozīmību un to, ka tie vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, aicinām iedzīvotājus izteikt savu vērtējumu.

Publiskās apspriešanas anketu no 7. līdz 16. martam var aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5.

Lai iesniegu savu viedokli elektroniski pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu):

• Meldru ielas koku ciršanas apspriešanas aptaujas anketa: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/cHBLYkNFd0hKVmk2NXJ5RW1YWU40QT09/.
• Pīļu, Amatas un Ezera ielas koku ciršanas apspriešanas aptaujas anketa: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/Vi8wTjhkdGZLMTdvQjJsck1wUURZQT09/

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu. Koku tuvumā būs izvietota planšete, kurā būs skatāmas koku foto fiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija. Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pašvaldība pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu sakarā ar plānotajām ielu pārbūves iecerēm.