Saistībā ar plānoto elektrotīkla pieslēguma izbūvi dzīvojamo māju rajonam, no 11. līdz 21. septembrim iedzīvotāji aicināti piedalīties publiskajā apspriešanā par deviņu koku ciršanu ielu sarkano līniju robežās, kas nepieciešama, lai varētu izbūvēt elektroapgādes tīklus atbilstoši AS "Sadales tīkls" nosacījumiem, portālu informēja Liepājas pilsētas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

SIA "DOMO LV" vērsies Liepājas pilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisijā ar iesniegumu, kurā lūdz atļauju paredzēt koku ciršanu, lai būtu iespējams īstenot elektroenerģijas pieslēguma ieceri iecerētajam dzīvojamo māju rajonam. Saskaņā ar SIA "ELT Solution" izstrādāto projektu ir nepieciešama koku ciršana paredzamā kabeļa trasējuma vietā. Elektrokabeļa izvietojums paredzēts atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām, ievērojot racionālus un tehniski ekonomiski pamatotus būvniecības risinājumus. Nociršanai tiek paredzēti tikai koki, līdz kuru stumbram attālums no projektētās kabeļu trases ir mazāks par vienu metru.

Apstādījumu uzraudzības komisija, apskatot situāciju dabā, secināja, ka komisijas kompetencē ir lēmuma pieņemšana par 12 kokiem. Tostarp par priedes un melnalkšņa ciršanu, kuru apkārtmērs sasniedz 1,50 metru, jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, tādēļ par divu apšu zāģēšanu nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Savukārt vienas priedes augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi un publiskā apspriešana par šī koka ciršanu nav nepieciešama.

Līdz ar to par deviņu koku – vienas kalnu kļavas, divu melnalkšņu, divu apšu un četru priežu – nozāģēšanu rīkojama publiskā apspriešana, uzklausot sabiedrības viedokli.

Koku foto fiksācijasu un detalizētāku informāciju par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām un projekta risinājumiem skatīt: koku ciršanas apspriešanas planšetē (skatīt PDF failu).

Publiskās apspriešanas anketu līdz 21. septembrim var aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā vai drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5. Elektroniskās anketas priekšskatījums pieejams ŠEIT. Lai iesniegu savu viedokli pieteikumi.liepaja.lv sistēmā, nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Publiskās apspriešanas laikā koki, par kuru nociršanu iedzīvotāji ir aicināti izteikties, būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete. Planšete klātienē apskatāma arī pašvaldības iestāžu administratīvajā ēkā Peldu ielā 5.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galējo lēmumu par koku ciršanu.

Papildu informācija:
Liepājas valstspilsētas pašvaldības
Apstādījumu uzraudzības komisija
E-pasts: apstadijumu.komisija@liepaja.lv
Tālrunis: 63 404 418