No 22. septembra līdz 1.oktobrim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 7A un 9 augošu koku ciršanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 1.oktobrim var aizpildīt elektroniski: pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem "Covid-19" dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar SIA "Global Project" gatavoto būvniecības ieceri "Skolas ielas posma pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtojums, Liepājā", ko pasūtījusi pašvaldība.

Būvprojekta ietvaros ir plānots pārbūvēt un atjaunot Skolas ielas segumu no Teātra ielas līdz Kārļa Zāles laukumam, izbūvēt nepieciešamos inženiertīklus un autostāvvietu uz pašvaldībai piederošajiem zemesgabaliem Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 9 un 7A.

Būvprojektā paredzēti kompensējoši jaunu koku, krūmu un ziemciešu stādījumi, bruģakmens seguma izbūve un apgaismojuma ierīkošana, lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve.

Līdz ar projekta īstenošanu tiks izveidotas labiekārtotas autostāvvietas pilsētas centrā, ko izmantos arī Liepājas tēātra apmeklētāji un būtiski uzlabota pilsētas vide, nodrošinot gājēju, velosipēdistu un transporta organizētu kustību.

Uzņēmējs ir vērsies pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu atļaut nozāģēt būvprojekta teritorijā augošos kokus, kuru dēļ brauktuves izbūve tehniski nav iespējama vai būvniecības procesā var tikt bojāta šo koku sakņu sistēma. Vienlaikus būvprojekta teritorijā tiek saglabāti lielie, augstvērtīgie koki.

AUK ir iepazinusies ar situāciju uz vietas un konstatējusi, ka par trīs bērzu, septiņu parasto kļavu, vienas vīksnas un vienas gobas nociršanu Baznīcas ielā 7 un 9, Skolas ielā 7A nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, informēt iedzīvotājus un uzklausīt sabiedrības viedokli. Ir paredzēts nozāģēt dzīvotspējīgus kokus, kas aug Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabalos un par tiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" nepieciešama pašvaldības atļauja.

Skatīt: Publiskās apspriešanas materiāli par koku ciršanu Baznīcas ielā 7 un 9 un Skolas ielā 7A un 9 (.pdf).

Koki, par kuriem notiek publiskā apspriešana, līdz 1 oktobrim būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.

Publiskās apspriešanas laikā būprojekta teritorijā atradīsies arī planšete, kurā būs skatāmas cērtamo koku fotofiksācijas un detalizētāka informācija par autostāvvietas izbūves robežām, risinājumiem, labiekārtojumu un cita informācija.

Koki atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr. 7436) teritorijā, tādēļ papildus tiks prasīts arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums.

Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī Liepājas pilsētas domes pirmā stāvā foajē.