No 15. līdz 24.martam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par divu priežu nociršanu Ģenerāļa Baloža ielas sarkanajās līnijās (zaļajā zonā).

Publiskās apspriešanas anketu līdz 24.martam var aizpildīt elektroniski pieteikumi.liepaja.lv, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, un pašvaldības iestāžu ēkā Peldu 5. Taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem "Covid-19" dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek sakarā ar būvniecības ieceri, kas paredz siltumtrases pievada izbūvi Ģenerāļa Baloža ielā 34.

Lai nodrošinātu centralizētu siltumapgādi, tiek projektēts jauns siltumtrases pieslēgums LSEZ SIA "Jensen Metal" metāla konstrukciju ražošanas ēkas kompleksam Ģenerāļa Baloža 34A.

Būvniecības ierosinātāja SIA "Liepājas enerģija" pārstāvis ir vērsies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) atļaut nocirst divas priedes, ar stumbru apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,17 m un 1,28 m. Abām priedēm ir bojāti stumbri, taču koku vitalitāte ir apmierinoša.

Apskatot situāciju dabā un izvērtējot projektētāju iesnieguma atbilstību normatīvajam regulējumam, AUK konceptuāli atbalsta koka nociršanu, taču, ņemot vērā objekta sabiedrisko nozīmīgumu, kā arī, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par nepieciešamību šajā gadījumā likvidēt zaļajā zonā augošos kokus, lēmusi par publiskās apspriešanas rīkošanu.

Publiskās apspriešanas laikā divas priedes, par kuru nociršanu iedzīvotāji aicināti izteikties, būs marķētas dabā, Ģenerāļa Baloža ielā - ar košas krāsas auklu vai lentu.

Teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs skatāmas koku fotofiksācijas un detalizētāka informācija par būvniecības ieceri, būvobjekta teritorijas robežām, projekta risinājumiem un cita informācija.

Skatīt planšeti: Siltumtrases būvniecības ietvaros paredzēto koku Ģenerāļa Baloža ielā 34 ciršanas publiskā apspriešana (pdf). Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma arī pašvaldības iestāžu ēkā Peldu ielā 5.