Piektdienas vakarā Liepājas Olimpiskā centra lielajā arēnā pirmo reizi notika Liepājas Sporta spēļu skolas rīkotais pasākums audzēkņiem, viņu vecākiem un treneriem "Gada balva 2018".

Tajā par augstiem sasniegumiem un attieksmi pret sportu tika apbalvoti labākie, informē Liepājas Sporta spēļu skolas preses pārstāve Simona Laiveniece.

Titulu "Gada sportists 2018" saņēma – basketbolā Sabīne Lipe, volejbolā Rēzija Mazure-Mogo, vieglatlētikā Maksims Sinčukovs, hokejā Rihards Ričards Fomins.

Titulu "Gada treneris 2018" saņēma Kaspars Mājenieks basketbolā, Inga Čandere volejbolā, Daiga Stumbre vieglatlētikā un  Aleksandrs Cicurskis hokejā.

Tika godināti arī treneri, kuru ieguldījums sporta attīstībā Liepājā tika vērtēts ilgtermiņā un balvas nosaukums "Goda treneris", ko šoreiz saņēma basketbola trenere Valda Jureviča un hokeja treneris Aleksandrs Cicurskis, kurus klātesošie sveica ar stāvovācijām.

Godinātas tika komandas, kuras 2018. gada sezonas laikā ir izcīnījušas godalgotas vietas, vieglatlēti, kas saņēmuši medaļas un visu sporta veidu sportisti, kuri ir piedalījušies sava sporta veida izlasēs.

Tikpat svarīga ir attieksme pret treniņiem, tāpēc katrs no treneriem bija nominējis, viņaprāt, centīgākos un uzcītīgākos Atzinības rakstiem, kā arī pateicības saņēma audzēkņi un vecāki, kuri ar savu klātbūtni un attieksmi palīdz ne tik vieglajā treneru darbā.

Pasākumu krāšņu darīja Bērnu un Jaunatnes centra dejotāji un ģitāristi, atraktīvais pasākuma vadītājs Normunds Atvars. Noslēgumā visi vienojās kopīgā dziesmā kopā ar "Gada sportista 2018" hokejā titula ieguvēja Ričarda Fomina tēti Ivo Fominu.

Paldies par darbu visiem treneriem teica un nākotnes sasniegumiem iedvesmoja Liepājas Sporta spēļu skolas direktors Guntars Kikučs: "Mūsu skola šādu pasākumu organizēja pirmo reizi, esmu gandarīts, ka man ir tāda komanda! Paldies vecākiem, kas atbalsta bērnu izvēli trenēties šajā sporta skolā. Novēlu izvirzīt mērķus, sasniegt tos un izvirzīt atkal jaunus mērķus!"