Līdz 6.oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde" aicina sporta organizācijas elektroniski aizpildīt vienu vai vairākus pieteikumus, lai pieteiktos nepieciešamajam atbalstam no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2023.gadā. Sporta organizācijas var saņemt atbalstu noteiktā kārtībā gan kā līdzfinansējumu sporta sacensību rīkošanai, gan dotāciju darbības attīstībai, informē Sporta pārvaldes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājs Mārtiņš Kirma.

Šogad no 6.augusta līdz 6.oktobrim sporta organizācijas var pieteikties atbalstam tiešsaistē – Liepājas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv. Pieejamie atbalsta veidi 2023.gadā:
• Sporta sacensību projektu līdzfinansēšanas mērķis ir veicināt sporta norišu daudzveidību, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī pašvaldības piešķirtā finansējuma ekonomisku un racionālu izlietošanu. Sporta organizācijas pārstāvis par katru plānoto projektu iesniedz atsevišķu pieteikumu. Projekti īstenojami Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.
• Dotāciju piešķiršanas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību Liepājas administratīvajā teritorijā, sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību, finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālos sportistus. Sporta organizācija iesniedz vienu dotācijas pieteikumu.

Sporta organizācijas var iesniegt pieteikumus un pretendēt uz Pašvaldības atbalsta saņemšanu vienlaicīgi gan sporta projektu realizēšanas līdzfinansējuma, gan sporta organizāciju darbības dotācijas saņemšanai.

Papildus informācija par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību pieejama mājaslapas liepaja.lv sadaļas "Sports" apakšsadaļā "Atbalsts sporta organizācijām", bet pieteikumi aizpildāmi Liepājas elektronisko pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv.

Uzziņai
Pagājušajā gadā Liepājas 2022. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai tika pilnībā vai daļēji atbalstīti 67 projekti par kopējo summu 336 564 EUR. Atbalstītas tika gan tradicionālās sporta sacensības, piemēram, basketbolā, hokejā, futbolā, volejbolā, sporta dejās, novusā, riteņbraukšanā, vieglatlētikā, utt., gan vairākos citos sporta veidos, kas palielina Liepājas sporta daudzveidību – olimpiskajā svarcelšanā, badmintonā, motokrosā, u.c. Liepājas sporta organizāciju darbības atbalstam 2022. gadā pilnībā vai daļēji tika atbalstīti 20 dotāciju pieteikumi par kopējo summu 820 130 EUR.

Individuālām konsultācijām un palīdzībai par pieteikumu aizpildīšanu sazināties ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju Mārtiņu Kirmu, tālrunis 2 6549 567, e-pasts: martins.kirma@liepaja.lv.