No 1. septembra līdz 6. oktobrim Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” izsludina pieteikšanos 2021. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai. Projekti īstenojami Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, informē Sporta pārvaldes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājs Mārtiņš Kirma.
 
Sporta pārvaldei jau otro gadu visu Liepājas sporta sacensību un pasākumu projektu pieteikumus var iesniegt saskaņā ar nolikumu, kurā paredzēta mūsdienīga un elektroniska sporta projektu līdzfinansēšanas pieteikumu reģistrācija tiešsaistē – Liepājas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv.

Sporta sacensību un pasākumu projektu nolikuma mērķis ir veicināt sporta norišu daudzveidību, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī pašvaldības piešķirtā finansējuma ekonomisku un racionālu izlietošanu. Nolikumā nav noteikts kāds konkrēts kopējais projekta līdzfinansējuma apjoms, kā arī katrs projekts tiek novērtēts saskaņā ar nolikumu un tam pievienotajiem kritērijiem.

Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas:
• veicina Liepājas pilsētas iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
• veicina vairāku sociālo grupu iesaistīšanos sporta nodarbībās;
• veicina norišu daudzveidību un kvalitāti;
• sekmē augsta līmeņa valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību norisi;
• veicina sabiedrisko atpazīstamību un Liepājas pilsētas atpazīstamību.
 
Lai palīdzētu organizācijām sagatavot elektronisko projekta pieteikumu, interesenti gaidīti uz tikšanos un konsultācijām 16. septembrī pulksten 18.00 LOC Manēžas (Brīvības iela 55) 306. telpā.

Papildus informācija par mērķiem, līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem un projektu iesniegšanas kārtību, pieejama mājaslapas liepaja.lv sadaļas “Sports” apakšsadaļā “Sporta sacensību un pasākumu līdzfinansēšana”.

Uzziņai
Pagājušajā gadā Liepājas 2020. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai tika saņemti 46 projektu pieteikumi par kopējo finansējumu 351 952,43 eiro, bet pilnībā vai daļēji tika atbalstīti 44 projekti par kopējo summu 283 784,00 eiro. Atbalstīti tika gan tradicionālie sporta pasākumi un sacensības, piemēram, basketbolā, hokejā, futbolā, orientēšanās sportā, sporta dejās, riteņbraukšanā, burāšanā, ziemas peldēšanā, utt., gan vairākos citos sporta veidos, kas palielina Liepājas sporta daudzveidību – olimpiskajā svarcelšanā, čempionātus supošanā, badmintonā, volejbolā, u.c.

Individuālām konsultācijām un palīdzībai par pieteikumu aizpildīšanu sazināties ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju Mārtiņu Kirmu, tālrunis 2 6549 567, e-pasts: martins.kirma@liepaja.lv.