Publicitātes foto


Lāčplēša dienā, 11. novembrī, LOC arēnā pirmo reizi Latvijā notika čempionāts galda tenisā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. To organizēja Latvijas galda tenisa federācija sadarbībā ar Liepājas komplekso sporta skolu, portālu informēja sporta skolas preses pārstāve Simona Laiveniece.

Liepāja ir pilsēta, kurā šīs sacensības tika rīkotas pirmo reizi, jo Liepājas Kompleksās sporta skolas trenere Rasma Freiberga ir pirmā trenere Latvijā, kurai ir licence, kas atļauj trenēt galda tenisā cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Sacensībās pie 14 galdiem piedalījās 27 dalībnieki no Liepājas, Rīgas, Tukuma, Saldus, Skrundas un Jelgavas.

Trenere Rasma Freiberga stāsta: "No šī gada septembra Liepājas Kompleksajā sporta skolā ir 26 audzēkņi ar īpašām vajadzībām, kurus trenēju galda tenisā. 12 no viņiem nāk no aprūpes centra "Kurzeme", kurā dzīvo ap divi simti jauniešu. Paldies par sadarbību Kārlim Kandevicam, kurš nesavtīgi strādā un ved pie mums jauniešus uz treniņiem. Pārējie audzēkņi ir no pilsētas. Ar dažiem no viņiem esam bijuši starptautiskās sacensībās Lietuvā, kas jauniešiem bija pirmā reize ārpus Latvijas, turklāt viņiem bija ļoti labi rezultāti un medaļas."

Trenere saka paldies Liepājas kompleksās sporta skolas direktoram Naumam Vorobeičikam par atbalstu un pretimnākšanu, savukārt Liepājas kompleksā sporta spēļu skola saka īpašu paldies pilsētas mēram Gunāram Ansiņam par atbalstu šai programmai un solījumu palīdzēt arī finansiāli, kā arī Liepājas Sporta pārvaldes vadītājam Aivim Tintam par iesaistīšanos.