Oktobra nogalē jābūt pabeigtam ERAF finansētam projektam, kura rezultātā 13 lietus ūdens kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas būs aprīkotas ar monitoringa un vadības sistēmu.

Patlaban projekta īstenošana jau tuvojas noslēgumam, portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, un pārvaldē jau tagad var tiešsaistē 24 stundas diennaktī redzēt, kā strādā sūkņi, vai nav kādi bojājumi, operatīvi reaģēt un līdz ar to mazināt ielu applūšanas draudus pie lielām lietavām.

Projekta vadītāja, domes Vides un veselības daļas speciāliste Elīna Tolmačova, informē, ka kopējais projekta budžets ir 405 716,30 eiro, tajā skaitā 85% jeb 344 858,86 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums. Liepājas pašvaldības budžets šajā projektā ir 21 998,00 eiro (85% ERAF, 5% valsts un 10% pašvaldība).

Projekta ietvaros Liepājā tiks uzstādīta notekūdeņu sūkņu staciju vadības un monitoringa sistēma. 2014.gada 20.augustā ir noslēgts līgums ar piegādātāju apvienību SIA „Kurzemes būvserviss” un SIA ZRA „ELLAT” par 13 lietus ūdens kanalizācijas pārsūknēšanas staciju aprīkošanu ar monitoringa un vadības sistēmu. Darbiem jābūt paveiktiem 60 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, projekta partneri Latvijā ir Saldus novada pašvaldības komunālais uzņēmums „Saldus komunālserviss”,  Ventspils pilsētas komunālie uzņēmumi „Ūdeka” un „Ventspils siltums”, Liepājas dome, Jēkabpils pilsētas dome, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņu, Rundāles un Viesītes novadu pašvaldības un to komunālie uzņēmumi, kā arī Zemgales plānošanas reģions un Lietuvas partneri – Akmenes rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra un Kauņas Tehniskā Universitāte.

Subsīdiju līgums starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2007-2013 gadam  projekta LLV-393 „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” (E-utilities) ieviešanu tika parakstīts šā gada 5.martā.

Ceturtdien domes sēdē plānots apstiprināt Liepājas pilsētas budžeta grozījumus, tajā skaitā piešķirot arī papildu 990 eiro, lai sakārtotu projekta grāmatvedību, taču no tā projekta kopējā summa nemainās, sacīja Štāls.