Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere trīs dienu komandējumā Tronheimā, Norvēģijā, iepazinās ar turienes zinātnes un inovāciju centru.

Kā pastāstīja Niedre-Lathere, šī jau bija otrā reize, kad viņa devās uz Norvēģiju, bet pirms tam bijusi iepazīšanās ar projektu Briselē. Komandējums saistīts ar domes lēmumu līdzdarboties projektā, kura mērķis ir izveidot šādus zinātnes un inovāciju centrus arī četrās Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Cēsīs. Par zinātnes un inovāciju centra bāzi Liepājā izraudzīts zinātkāres centrs "ZINOO" Autoru ielā 4, kura apsaimniekošanu arī pašvaldība uzticējusi Izglītības pārvaldei.

"Lai saņemtu Norvēģu finanšu instrumenta finansējumu, kas ir 90% no centra izveides izmaksām, visām četrām pašvaldībām ir jāsadarbojas, tās nedrīkst savā starpā konkurēt, un ir jāatrod arī sadarbības partneris Norvēģijā," pastāstīja pārvaldes vadītāja. Vēl viens nosacījums līdzdalībai projektā ir tāds, ka katrai pašvaldībai jāatrod specifisks virziens, ar ko tās izveidotais centrs atšķirsies no pārējiem.

"Liepājas tēma izriet no mūsu ģeogrāfiskā izvietojuma, un tā ir saistīta ar vidi un ūdeni," stāsta Niedre-Lathere.

Zinātnes un inovāciju centru Liepājā praktiski iecerēts veidot Dabas mājā Zirgu salā. Pašu Dabas māju pašvaldība gatavojas būvēt, izmantojot Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļus, savukārt Norvēģu finanšu instrumenta līdzekļi tiktu izmantoti, lai radītu Dabas mājas saturu un izglītojošu programmu skolēniem.

Līdz šā gada 19.augustam ir jāizstrādā Liepājas zinātnes un inovāciju centra stratēģija, un septembrī – oktobrī jāiesniedz projekts, pastāstīja Niedre-Lathere.

Liepājas partnere projektā ir Tronheima un Stavangere.