Liepājas Jūrniecības koledžā pagājušā gada nogalē viesojās Ķīnas Šanhajas Jūrniecības Universitātes, Navigācijas un Inženiertehniskas fakultātes profesori.

Sjamins Zens un Čaodzieņs Ši koledžas studentiem nolasīja lekcijas par tādām tēmām kā "Kuģu vadīšana" un "Kuģa enerģijas taupīšanas menedžments/vadība", kā arī tikās ar Liepājas Jūrniecības koledžas personālu, lai turpinātu darbu pie abu mācību iestāžu programmu salīdzināšanas, kas tika iesākts 2016. gada beigās Liepājas Jūrniecības koledžas direktora Vladimira Dreimaņa vizītes laikā Šanhajas Jūrniecības universitātē. Tikšanās laikā abas puses vienojās kopīgi izstrādāt mācību programmu Liepājas Jūrniecības koledžā, kas ļautu studentiem pēc koledžas diploma saņemšanas gadu studēt Šanhajas Jūrniecības Universitātē un iegūt bakalaura diplomu, kas savukārt pavērtu iespējas turpināt studijas maģistrantūrā.

Šanhajas Jūrniecības universitātes profesors Sjamins Zens viesošanās laikā Liepājas Jūrniecības koledžā atzina, ka kuģniecība ir starptautisks bizness, jo jūrnieki ceļo pa visu pasauli un sadarbojas ar dažādu valstu iedzīvotājiem. "Tāpēc, kā jūrniecības tehnoloģiju pasniedzējs, es bieži mudinu savus skolēnus iesaistīties dažādās studentu apmaiņas programmās, lai viņi varētu uzlabot savas angļu valodas zināšanas un iepazīt atšķirīgas kultūras," sacīja profesors.

"Starptautiskā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu ir izstrādāti vienoti mācību standarti un kursu plāni, kas ir labs pamats studentu apmaiņai starp abām mācību iestādēm," teica Sjamins Zens un piebilda, ka tāpat kā Liepājas Jūrniecības koledža Latvijā, arī Šanhajas Jūras universitāte ir vecākā jūrniecības izglītības mācību iestāde Ķīnā.

Pēc lekciju nolasīšanas profesors atzina, ka koledžas studenti ir ļoti disciplinēti, zinoši un viņu angļu valodas prasmes ir labā līmenī, informē Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.