Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 120 gadiem dzimusi ilggadējā Liepājās teātra aktrise Mirjama Štāle, viena no Liepājas teātra vadošajiem spēkiem.

Aktrise Mirjama Štāle (Līna Sileniece-Štāle) dzimusi 1897.gada 18.aprīlī Liepājā. Vīrs aktieris Visvaldus Silenieks. No 1913. līdz 1914.gadam bija koriste Liepājas Latviešu teātrī. No 1917. līdz 1940.gadam Liepājas teātrī galvenā jaunu mīlētāju un zēnu lomu atveidotāja, viena no Liepājas teātra vadošajiem spēkiem (“Liepājas Mirdza Šmithene"). Pēc tam strādāja Jelgavas (1940–1941) un Drāmas teātrī Rīgā (1944–1949). 1949.gadā skatuves darbību izbeidza. 1958.gadā devās pensijā.

Ietverta laikraksta “Kurzemes Vārds" atlasē “20. gadsimta izcilākie Liepājas skatuves mākslinieki”. Tija Banga: “Lūk, mazā, apdāvinātā Mirjama Štālīte, kā mēs viņu saucām, ar sirsnīgu raksturu un lielām, uzticīgām, sapņainām acīm. Vienkārša pēc savas būtības, ar plašu izjūtu un pārdzīvojumu apjomu. Viņas tēlus apdvesa liels siltums, caurauda maigums…”

Mirusi 1988.gada 31.augustā Rīgā.