Gandrīz pusē skolu, kurās skolēni kārtoja svarīgo matemātikas eksāmenu, vidējie rādītāji nesasniedza pat valsts vidējo rezultātu – 34,9%. Liepājā – sešas no 13 skolām.

Kā liecina Valsts izglītības satura centra (VISAC) informācija, matemātikas eksāmens šogad tika kārtots 419 izglītības iestādēs, un skolēniem vidēji valstī izdevās uzrādīt 34,9% rezultātu, kas ir mazāk nekā pērn, tādējādi šī eksāmena rezultāti turpināja lejupslīdi, ziņo LETA.

No 419 skolām, kas piedalījās eksāmenā, 201 skolā uzrādītie vidējie rezultāti šajā eksāmenā bija zemāki par 34,9%. Kā noskaidroja irliepaja.lv, šo skolu skaitā ir arī sešas Liepājas mācību iestādes – 6.vidusskola (30,24%), Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (29,28%), 8.vidusskola (23,09%), Jūrniecības koledža (23,55%), Liepājas Valsts tehnikums (20,59%) un Vakara (maiņu) vidusskola (15,42%).

219 skolu rezultāts valstī bija virs vidējā. Ar augstāko vidējo rādītāju tradicionāli var lepoties Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, kuras skolēni vidēji uzrādīja 90,14% augstu rezultātu. No Liepājas skolām rezultātu virs 50% sasniegusi vien 7.vidusskola (50,02%). Ar eksakto zinību augsto līmeni savulaik slavenā 1.vidusskola, tagad Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, uzrādījusi zemāku rezultātu – 44, 37%. Ģimnāziju apsteigusi arī 15.vidusskola (45,59%) un 12.vidusskola (44,94%). Tikai nedaudz no ģimnāzijas atpaliek 2.vidusskola (43,14%). Nedaudz virs valstī vidējā izdevies pakāpties 10.vidusskolai (36,10%) un DALP 5.vidusskolai (35,44%).

219 skolēniem valstī vispār nav izdevies nokārtot centralizēto eksāmenu matemātikā, proti, viņi nav sasnieguši 5% robežu, ziņo LETA. Visvairāk jeb 30 šādi skolēni bija Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, taču šajā skaitā ir arī, piemēram, astoņi Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi.

Pilsētas Izglītības pārvalde situāciju Liepājā vērtē šādi (komentāru sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jēkabsone):

"Kopumā vērtējot 12.klašu skolēnu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka pēdējo trīs gadu laikā pilsētā ir uzlabojušies rezultāti angļu valodā (no 55% 2015. gadā uz aptuveni 62% šogad) un latviešu valodā (no 45 % uz aptuveni 50%).

Palielinājies to skolēnu skaits, kuri kārto angļu valodas eksāmenu un kuru vērtējums ir virs 81% (no 56 skolēniem – 87 skolēni). Uzlabojušies rezultāti arī krievu valodā kā svešvalodā.

Nedaudz zemāki rezultāti Liepājā šogad ir bijuši matemātikas eksāmenā (no 44,5 uz aptuveni 37%), bet no izvēles eksāmeniem – bioloģijā, fizikā un ķīmijā.

Zem 5 % eksāmena kopvērtējums šogad bija 6 skolēniem (iepriekšējā mācību gadā 4): 1 skolēnam latviešu valodā, 4 matemātikā un 1 skolēnam fizikā (runa ir par vispārizglītojošām skolām – irliepaja.lv).

Plašāka eksāmenu rezultātu analīze būs augustā, jo skolēniem, kurus neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais rezultāts, ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu, mēneša laikā īpaši izveidota apelācijas komisija VISC izskata iesniegto prasību."

Vairāk datu par eksāmenu rezultātiem VISAC mājas lapā.