Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) audzēkņi ar labiem rezultātiem startēja Valsts konkursa III kārtā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē.

LMMDV audzēknis Mārtiņš Zujs izcīnīja I vietu trompetes spēlē (skolotājs Jānis Ivuškāns, koncertmeistare Lina Andrejeva) startējot V grupā kopā ar astoņiem citiem jaunajiem mūziķiem (pārējie dalībnieki bija no Jelgavas mūzikas skolas, Jāzepa Mediņa mūzikas skolas, Jūrmalas mūzikas vidusskolas, Daugavpils mūzika skolas un Rēzeknes mūzikas skolas).

Desmit audzēkņu konkurencē Alīda Trumpika un Daiga Koroļonoka ieguva III vietu flautas spēlē (skolotājs Reinis Lapa, koncertmeistars Edgars Tomševics), startējot V grupā (pārējie dalībnieki bija no Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas, Ventspils mūzikas vidusskolas, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Jelgavas mūzikas vidusskolas, Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Daugavpils mūzikas vidusskolas).

Mārtiņš Knets ieguva III vietu trombona spēlē, spēlējot bastrombonu (skolotājs Kaspars Jekševics, koncertmeistare Ludmila Iļina), startējot VI grupā (konkurence bija starp LMMDV un Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu).

Dāvids Donis astoņu mūziķu konkurencē izcīnīja III vietu klarnetes spēlē (skolotājs Uldis Locenieks, koncertmeistars Edgars Tomševics), startējot V grupā (pārējie dalībnieki bija no Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Rēzeknes mūzikas vidusskolas, Cēsu mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas un Jūrmalas mūzikas vidusskolas).

Miks Ēvalds Kārkliņš godam izcīnīja III vietu sitaminstrumentu spēlē (skolotājs Toms Jansons, koncertmeistare Lina Andrejeva), startējot V grup, kurā savas prasmes demonstrēja vēl deviņi sitaminstrumentu spēles audzēkņi (pārējie dalībnieki bija no Ventspils mūzikas vidusskolas, Rēzeknes mūzikas vidusskolas, Jelgavas mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas un Jūrmalas mūzikas vidusskolas).
Konkursa III kārta norisinājās janvāra beigās Jelgavas mūzikas vidusskolā.