Latvijas pašvaldībās vislielākais sieviešu īpatsvars ir Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā un  Liepājā, ziņo LETA.

Kā liecina Reģionālās attīstības indikatoru moduļa aprēķinātie dati, Kurzemes plānošanas reģionā trīs novadi ar vismazāko sieviešu īpatsvaru ir Rucavas novads – 49,18%, Durbes novads – 49,55% un Nīcas novads – 49,82%. Lielākais sieviešu īpatsvars šogad ir reģistrēts Liepājā – 54,55% no iedzīvotāju kopskaita.

Zemgales novadā mazāk par 50% sieviešu ir arī Vecumnieku novadā – 49,93%, Neretas novadā – 49,74%, Jēkabpils novadā – 49,73% un Krustpils novadā – 49,42%. Tikmēr lielākais sieviešu īpatsvars šajā plānošanas reģionā ir Jēkabpilī – 54,29%.

Vidzemes plānošanas reģionā mazākais sieviešu īpatsvars no iedzīvotāju kopskaita ir Vecpiebalgas novadā – 49,11%. Otrs mazākais sieviešu īpatsvars ir Pārgaujas novadā – 49,83%, bet trešajā vietā ir Beverīnas novads, kur no kopējā iedzīvotāju skaita 49,97% ir sievietes. Visvairāk sieviešu ir Valmierā – 54,64% un Cēsu novadā – 54,05%.

Latgales reģionā mazākais sieviešu skaits ir Riebiņu novadā – 49,33% un Baltinavas novadā – 49,91%, tikmēr visvairāk sieviešu ir Daugavpilī – 55,08% un Rēzeknē – 54,97%.

Tikmēr Rīgas plānošanas reģionā ir vislielākais sieviešu skaits – tāds ir reģistrēts Rīgā, kur 55,24% no visiem iedzīvotājiem ir sievietes. No Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām mazākais sieviešu īpatsvars ir Jaunpils novadā – 49,59% un Mārupes novadā – 49,67%. Pārējās pašvaldībās sieviešu skaits pārsniedz 50% no iedzīvotāju kopskaita.