Nākotnes izaicinājumu nedēļas ietvaros trešdienuzņēmuma "Liepājas enerģija" galvenajā ražotnē viesojās Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolnieki.

Ģimnāzijas un SEB bankas īstenotajā kopprojektā jaunieši iepazinās ar siltumapgādes uzņēmuma ražošanas procesiem, attīstības gaitu un pārstāvētajām profesijām, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

Viesošanās laikā deviņi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas jaunieši iepazina ražotni un iekārtas, kas ikdienā nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādi uzņēmuma klientiem, šķeldas un ķīmijas laboratorijās noskaidroja, kādi sagatavošanas darbi, mērījumi un analīzes ik dienas nepieciešams veikt, lai nodrošinātu augstvērtīgu pakalpojuma ražošanu un piegādi, kā arī sarunā ar "Liepājas enerģijas" speciālistiem iepazina uzņēmumā pārstāvētās profesijas, vērtēja gadu gaitā notikušās strukturālās izmaiņas un apsprieda iespējamās nākotnes tendences šajā jomā.

"Liepājas enerģijas" personālvadības un kvalitātes vadītāja Ingrīda Kalniņa: "Prieks, ka SEB bankas pārstāvji uzrunāja mūs dalībai šajā projektā, jo esam uzņēmums, kas labprāt dalās pieredzē, zināšanās un praktiskajos piemēros, lai veidotu jauniešu priekšstatu par reālo darba tirgu, pieprasītākajām profesijām un iespējām veidot savu profesionālo karjeru šeit – Liepājā. Mūsu pašu darbinieku rindās ir veiksmīgi piemēri, kur redzam, ka jaunietis, kas sākotnēji nācis pie mums praksē, turpina izglītoties enerģētikas vai saistītajās nozarēs, un laika gaitā kļūst par profesionālu un neatņemamu mūsu uzņēmuma sastāvdaļu. Esam gandarīti, sniedzot kaut nelielu ieskatu un atbalstu Liepājas jauniešu izaugsmē."

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un SEB bankas organizētās Nākotnes izaicinājumu nedēļas mērķis ir rosināt skolēnus padziļināti pētīt gaidāmās pārmaiņas darba vidē un noskaidrot aktuālākās tendences profesiju izvēlē. Projekta ietvaros jaunieši apmeklē dažādus Liepājas uzņēmumus, vērtējot tajos ar personālu un profesijām saistītos jautājumus, bet 26.maijā paredzēta skolēnu sagatavoto pētījumu rezultātu prezentēšana.