Liepājas domes deputāti februāra sēdē pieņēma virkni lēmumu, ar kuriem atļauts atsavināt pašvaldībai piederošos dzīvokļus.

Ar domes lēmumu atļauts uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Loku ielā 7 – 6 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam – dzīvokļa īrniekam.

Tāpat atļauts uzsākt pašvaldības dzīvokļa Aisteres ielā 7 – 70, atsavināšanu, Ģenerāļa Baloža ielā 11 – 13 atsavināšanu, Atmodas bulvārī 14B – 18 atsavināšanu, kā arī Uliha ielā 84 – 2 atsavināšanu.