20.februārī noslēdzās projektu iesniegšana Liepājas Kultūras pārvaldes organizētajā kultūras projektu konkursā 2018. Kopumā tika saņemti 63 projektu pieteikumi.

No tiem visvairāk pieteikumu saņemts mūzikas un dejas, kā arī starpdisciplinārās nozarēs, informē Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Dita Dzene.
 
Kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisija 14. martā izvērtēja iesniegtos projektu pieteikumus, piešķirot līdzfinansējumu 18 projektu pieteikumu iesniedzējiem. Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties interneta lapā www.liepajaskultura.lv sadaļā “Projekti”.

Kopējā summa, kas tiek prasīta projektu realizācijai ir 160 436,25 eiro, kas teju 4 reizes pārsniedz pieejamo finansējumu – 40 000 eiro.

Vēstules par noraidītajiem projektu pieteikumiem tiks sagatavotas un nosūtītas uz iesniedzēju norādītajām adresēm pa pastu. Līdzfinansējuma līgumi tiks sagatavoti un nosūtīti pa pastu līdz 23. martam. Parakstot līgumu par līdzfinansējumu, jāiesniedz piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma tāme.

Projektu konkursa komisiju šogad pārstāvēja komisijas priekšsēdētājs – Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns, savukārt komisijas locekļi –  Linda Markus Narvila, Inguna Tomsone, Astra Dzērve, Zanda Borga, Andris Vītoliņš, Mārtiņš Feldmanis un Dace Bluķe.

Kā ziņots iepriekš, Liepājas Kultūras pārvaldes izsludinātā projektu konkursa prioritāte ir Latvijas valsts simtgades notikumu daudzveidība un kvalitatīva kultūras pasākumu un norišu sagatavošana un īstenošana Liepājā. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras nozarēs.

2018.gadā projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi, nosakot projektu realizēšanas periodu no 2018. gada 27.marta līdz 2019.gada 26. martam. Finansējuma apjoms vienam projektam ir no 500  līdz 5000 eiro.