Izdota grāmata par Baltijas jūras spirta kontrabandu pagājušā gadsimta 20.–30.gados. Sevišķi interesantas ir lappuses, kurās aprakstīta Liepāja un Liepājas osta.

Grāmata "Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem" ir igauņu autoru Raimo un Risto Pullata un latviešu vēsturnieka Aigara Urtāna kopdarbs.

Grāmatu izdevis apgāds "Zinātne", no igauņu valodas tulkojusi Renāte Blumberga, mākslinieks Aivars Plotka, informē LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore, Dr.h.c.philol.Venta Kocere, projekta vadītāja, Latvijas lasītājiem būs vērtīgi un aizraujoši uzzināt par aprakstītajām norisēm, kuras skārušas Latvijas ūdeņus un krastus, it sevišķi interesantas ir lappuses, kurās aprakstīta Liepāja un Liepājas osta.

Vērtējot spirta kontrabandas apjomu un izpausmi Baltijas jūrā starpkaru laikā kopumā, izriet secinājums, ka aizgājušo laiku spirta kontrabandā var meklēt saknes alkohola, cigarešu un narkotiku kontrabandai Baltijas jūrā arī mūsdienās. Pēdējā laikā tā īpaši aktivizējusies, tāpēc grāmata varētu arī Latvijā izraisīt lielu interesi un gūt plašu rezonansi. Kontrabandas problēma ir aktuāla ikvienai Baltijas reģiona valstij, jo tā nodara milzu zaudējumus ekonomikai, un cīņa pret to nav atliekama. Pareizas stratēģijas izstrādei var palīdzēt bagātīgā pagātnes pieredze.

Autori cer, ka šī grāmata būs interesanta vēsturniekiem, novadpētniekiem, kriminologiem, policijas, robežsardzes un muitas darbiniekiem, kā arī plašam lasītāju lokam, it īpaši piekrastes iedzīvotājiem.

Vērā ņemami grāmatas pielikumi: plašie avotu un literatūras saraksti, skaitļi un tabulas, kas raksturo spirta kontrabandu.

Izdevums satur arī bagātīgu vizuālo noformējumu – fotogrāfijas, kartes, dokumentus, kias būtiski papildina izklāstu.

Grāmatas atvēršanas pasākums notiks 22.novembrī pulksten 14 Liepājas Universitātes Aktu zālē.