Liepājas zaļsarkanais karogs pie vienas no Jēkaba kazarmu ieejām Rīgā nemainīgi plīv jau četrpadsmito gadu.

Adresi Pārstāvniecība šajā laikā nav mainījusi, taču tās funkcijas gan mainījušās, atzīst Liepājas pārstāvniecības Rīgā vadītāja Egita Dilba.

"Mūsu galvenais uzdevums tagad ir sekot līdzi tam, kādi lēmumi tiek gatavoti Ministru kabinetā, Saeimā, kas notiek ministrijās, par ko plāno lemt Saeimas komisiju sēdēs, valsts sekretāru sanāksmēs un tamlīdzīgi. Katru dienu apkopoju informāciju par sēžu darba kārtību un sūtu pašvaldības struktūrām, piemēram, Attīstības pārvaldei, Domes priekšsēdētāja birojam un citiem, kā arī pašvaldības iestāžu vadītājiem – tiem, kuri var sniegt komentārus attiecīgajos jautājumos. Tos, savukārt, nododu tālāk Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai vai Kurzemes plānošanas reģionam, kas, apkopojot pašvaldību ieteikumus, ar saviem priekšlikumiem vēršas pie lēmumu pieņēmējiem."

Tāpat Pārstāvniecība regulāri informējot pašvaldību par dažādiem citiem notikumiem Rīgā – konferencēm, forumiem utt.

Lielāko daļu paziņojumu vadītāja saņem e-pastā, parasti divas trīs dienas pirms lēmumu pieņemšanas. Ja vien nav ārkārtas jautājumu, piebilst Egita Dilba, tad pašvaldību varot informēt vien dažas stundas pirms lēmumu pieņemšanas.

Par Pārstāvniecības lomu Egita Dilba saka – esam tādi kā vidutāji starp pašvaldību un valsts institūcijām.

Protams, ne vienmēr un ne visas pašvaldības struktūras un iestādes izmanto starpniekus, atzīst vadītāja, piemēram, Vides un veselības daļai pašai ir labi kontakti Veselības ministrijā, tāpēc visi jautājumi tiek kārtoti tiešā veidā.

Lai viena jautājuma dēļ uz Rīgu nebūtu jābrauc kādai no pašvaldības amatpersonām, nereti viņu vietā uz sēdēm dodas Pārstāvniecības vadītāja. Šodien, piemēram, aizvietošot domes izpilddirektoru Pašvaldību savienības sēdē, jo izpilddirektors devies atvaļinājumā.

Dažkārt esot arī negaidīti uzdevumi, pērn, piemēram, reizes trīs nācies izplatīt Rīgā pašvaldības izdevuma "Katram Liepājniekam" 2000 eksemplāru.

Katru dienu ciemiņi

"Pārstāvniecībā katru dienu iegriežas kāds no Liepājas, tāpēc vienmēr vienai no mums, vai nu man vai atbildīgajai sekretārei Aijai Kopštālei jābūt te, uz vietas," stāsta vadītāja.

Šajā ziņā nekas neesot mainījies kopš Pārstāvniecības dibināšanas. Tiesa, toreiz gan vairāk nākuši studenti, kam bijis nepieciešams dators un internets, tagad šāda vajadzība rodas arvien retāk. Šodien studenti ierodas uz tikšanām ar pašvaldības amatpersonām, uz Liepājas Universitātes rīkoto izbraukuma uzņemšanu.

Reizēm Pārstāvniecībā pulcējoties Liepājas SEZ valdes locekļi. Pa retam iegriežoties arī deputāti: Ivars Kesenfelds, Jānis Vilnītis, Valdis Skujiņš, Helvijs Valcis, Guntars Krieviņš, Silva Golde. Biežākie viesi gan esot pilsētas mērs Uldis Sesks un viņa vietnieks Gunārs Ansiņš.

Pārstāvniecības telpas izmanto arī Liepājas teātris un Liepājas Simfoniskais orķestris, lai aicinātu rīdziniekus uz preses konferencēm. Liepājas rakstnieki un dzejnieki, savukārt, te rīko jauno grāmatu atvēršanas pasākumus.

Tāpat  telpas Jēkaba kazarmās izmantojis Liepājas autobusu parks, uzņēmums "Liepājas RAS", Olimpiskais centrs, Liepājas Valsts tehnikums. "Lauma Lingerie" te rīkojusi savu Rīgas veikalu darbinieku apmācību. Citi uzņēmēji šeit sarunā lietišķas tikšanās, jo Pārstāvniecība atrodas ērti pieejamā vietā Vecrīgā. Pirms tam gan vajadzētu mums piezvanīt, lai uzzinātu, vai konkrētajā laikā ir brīvas telpas, brīdina vadītāja. Ja ir vairāki pretendenti, priekšroka jādod pašvaldības struktūru un iestāžu pārstāvjiem, domniekiem.

Citkārt Pārstāvniecību apmeklējot arī "neliepājnieki" – tūristi, kas interesējas par bukletiem un kartēm, tāpat tie, kuri uzzinājuši par kādu jaunu izstādi Pārstāvniecībā, un vēlas to apskatīt.

Uzziņa

Liepājas Pārstāvniecība

Torņa iela 4, 2a-201, Rīga, LV-1050

Tālrunis 67503392

E-pasts: lpr@dome.liepaja.lv