Ministru kabinets ir tiesīgs lemt par ostas valdes locekļu atalgojuma samazināšanu un pašvaldībai būs jāpieņem jaunie "spēles noteikumi".

To aģentūrai LETA pauda Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (LRA).

Pašvaldība ir informēta par Satiksmes ministrijas (SM) ierosinājumu samazināt lielo ostu valdes locekļu atalgojumu, taču Vilnītis uzskata, ka šis nav aktuālākais jautājums valstī, kas būtu jārisina, arī saistībā ar ostām.

"Ministrijai ir tiesības ierosināt, bet Ministru kabinetam ir tiesības apstiprināt, un pašvaldībai atliek pieņemt spēles noteikumus. Tiesības ir, bet ir jautājums, vai ir izpratne. Tas, kas der Rīgai, neder Liepājai," komentēja pilsētas mērs.

Liepājas domes priekšsēdētājs paskaidroja, ka ir radies greizs priekšstats par valdes darbu, kas notiekot tikai dažas stundas mēnesī. Proti, tiek uzskatīts, ka valde sanāk uz sēdi, pieņem lēmumu un saņem lielu atalgojumu.

"Pie mums investori nestāv rindā. Ārpus valdes sēdēm tiek darīts milzu darbs, lai uzrunātu, pārliecinātu, stāstītu par iespējām, infrastruktūru, teritoriju, projektiem," ostas valdes darbu aprakstīja Vilnītis.

Liepājas mērs uzskata, ka lēmums samazināt algu neradīs tūlītēju negatīvo ietekmi, vismaz Liepājā, taču ilgtermiņā SM būs jādomā par labu kadru noturēšanu.

Jau vēstīts, ka SM rosina samazināt lielo ostu – Rīgas, Ventspils un Liepājas – valdes locekļu ikmēneša atalgojumu un mainīt prēmiju sistēmu.

SM ierosinājusi pielāgot ostu valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēnešalgas apmēru publiskas personas kapitālsabiedrību padomes priekšsēdētāju un padomes locekļu mēneša atlīdzībai, valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksu reizinot ar attiecīgu koeficientu.

Iecerēts samazināt ikmēneša atalgojumu un vispār likvidēt sistēmu, ka tiek maksāta piemaksa par iepriekšējo gadu visa gada garumā. Tas tiks aizstāts ar viena mēneša atalgojumu pēc tam, kad ir apstiprināts pagājušā gada pārskats un sasniegti uzdotie rādītāji.