21.martā notiks izsole maksātnespējīgajam uzņēmumam "Īpašumu apsaimniekošanas grupa" piederošajam četrstāvu namam Celtnieku ielā 12.

Varenais nams pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados būvēts "Liepājas tirdzniecības osta" (LTO) vajadzībām. Tās bija kopmītnes šīs organizācijas strādniekiem, līdz 1967.gadā LTO tika likvidēts, jo, kā zināms, Liepājas ostu pilnībā pārņēma padomju militāristi. Pēc padomju varas sabrukšanas ēkā joprojām bija kopmītnes, bet vēlāk, dažādu īpašumtiesību neskaidrību dēļ, tā ilgus gadus stāvēja tukša.

Sakārtojot īpašumtiesības, 2007.gadā Privatizācijas aģentūra to par 287 130 latiem pārdeva Liepājas uzņēmumam "Īpašumu nomas serviss" ar tiesībām par to samaksāt piecu gadu laikā pēc noteikta grafika. Taču krīze visus plānus apstādināja, līdz ledus sakustējās 2010.gada rudenī, kad izpirkšanas tiesības no "Īpašumu nomas servisa" pārņēma SIA "LOKOSS", kas pilnībā pieder Sandijam Pūķim. Saistība ar "LOKOSS" namam bija nepilnu gadu, jo jau visai drīz, 2011.gada vasarā, Pūķis tiesības nodeva jau trešajai Liepājas firmai - akciju sabiedrībai "Īpašumu apsaimniekošanas grupa". Taču arī šim uzņēmumam kumoss izrādījās parāk liels. Nams tā arī stāv tukšs un pamests, lēni ejot bojā. "Īpašumu apsaimniekošanas grupu" pa to laiku atzina par maksātnespējīgu, māksājumi par to apsīka un ēku izlika izsolē. "Bizness nesanāca," portālam situāciju skaidro "Īpašumu apsaimniekošanas grupas" valdes loceklis Raivo Ozoliņš.

Kaut arī Privatizācijas aģentūras prasība pret pēdējo tiesību pārņēmēju ir 163 369 lati un 22 santīmi, varenā četrstāva nama (ar kodolbumbu patvertni sētā!) izsoles sākumacena noteikta tikai 59 700 latu. Ir skaidrs, ka arī par tādu cenu pircēju atrast nebūs viegli, jo, lai to pārvērstu peļņu nesošā īres namā, tajā krietni jāiegulda. Minimālo iespējamo remonta izmaksu, kas šādos gadījumos ir 150 lati par kvadrātmetru, pareizinot ar 2566 kvadrātmetriem, ieguldījums sanāk iespaidīgs - teju 400 000 latu.